مازیار و بابک و سهراب را گم کرده ام

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
22-Aug-2010
 

xxx 

 

من یک انسانم که عمری خواب را گم کرده ام
چون وطن یعنی که خاک و آب را گم کرده ام

گریه و نوحه ، فضا را یکسره تسخیر کرد
بلبل و بس گلشن_ شا د ا ب را گم کرده ام

 کار_ رقص و شادمانی زشت و ناهنجار شد
دلبر و جا م شراب_ نا ب را گم کرده ام 

یا چه شیوا گفت آن پیرایه بانو در غزل:

 "ماه را گم کرده ام ، مهتاب را گم کرده ام"   

حمله ی روبه مزاجان ، شیر پرچم را زدود
همزمان ، خورشید عالمتاب را گم کرده ام

بس مبارز قهرمان را ، اهرمن نابود ساخت
مازیار و با بک و سهراب را گم کرده ام

ناله ها یم از ستمگر ، در گلو فریاد شد
من توان_ حاکم_ نا با ب را گم کرده ام

آن اهورا سرزمین شد مرکز تزویر و ظلم
سرگریبان مانده ا م ، آداب را گم کرده ام

مازیار و بابک و سهراب را گم کرده ام
من یک انسانم که عمری خواب را گم کرده ام

دکتر منوچهر سعادت نوری
آدینه ۲۹ مرداد ۱٣٨۹

xxx

مجموعه ی گل غنچه های پندار


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

THANK YOU ALL

by M. Saadat Noury on

WHO visited this thread. My thanks also go to Anahid Hojjati, Farah Rusta, Benross, All-Iranians, comrade, divaneh, Mostafa Ghanbri, MPD, Ebi Amirhosseini, R2-D2, Ladan Farhangi, Baharan, and Rad Lanjani for their nice comments and very interesting contributions.


All-Iranians

Dear Dr Saadat Noury

by All-Iranians on

 Thank you for your patriotic poem. 


All-Iranians

دکتر سعادت نوری

All-Iranians


تشکر


R2-D2

چند کلمه از "سنایی"، از شعرای عزیز ایران

R2-D2


 

 

  دریغاگویی از نااهلی روزگار

 

جهان پر درد می‌بینم دوا کو
دل خوبان عالم را وفا کو

ور از دوزخ همی ترسی شب و روز
دلت پر درد و رخ چون کهربا کو

خرد گر پیشوای عقل باشد
پس این واماندگان را پیشوا کو

سراسر جمله عالم پر ز عشقست
ولی عشق حقیقی با خدا کو

سراسر جمله عالم پر ز دردست
ولی دردی چو ایوب و دوا کو

سراسر جمله عالم پر ز تختست
ولی تخت سلیمان و هوا کو

سراسر جمله عالم پر ز پیکست
ولی پیکی چو عمر بادپا کو

سراسر جمله عالم پر ز مرکب
ولی مرکب چو دلدل خوش روا کو

سراسر کان گیتی پر ز مس شد
ز مس هم زر نیامد کیمیا کو

سنایی نام بتوان کرد خود را
ولیکن چون سناییشان سنا کو

 

 

دیوان اشعار - قصاید

 

 

(با تشکر از دوست عزیز، دکتر سعادت نوری)

 

 

 

 


ebi amirhosseini

جناب نوری

ebi amirhosseini


سپاس

Ebi aka Haaji


divaneh

Beautiful

by divaneh on

Thanks for the lovely poem Dr Saadat Noury. Evidently you bring out the poet in all your readers.


Multiple Personality Disorder

Without your permission I translated your poem

by Multiple Personality Disorder on


mostafa ghanbari

Excelent

by mostafa ghanbari on

mg

دکتر نوری عزیز
دمتان گرم و روحتان سرشار

"راه بزم و رقص شادی بسته ‌شد
دلبر و جام شراب ناب را گم کرده ام"
وای بر قومی که دلبری ندارد و بهانه‌ای برای دست افشانی  و طرب.


Baharan

Thanks for this beautiful poem

by Baharan on

دلبر و جام شراب_ نا ب را گم کرده ام 


Ladan Farhangi

راه دریا را چرا گم کرده ام؟

Ladan Farhangi


من که با دریا تلاطم کرده ام

 راه دریا را چرا گم کرده ام؟


Rad Lanjani

واژه های ناب را گم کرده ام

Rad Lanjani


او سخن را از عرب جوید نشان    پارسی و واژه های ناب را گم کرده ام

comrade

xx

by comrade on

 

 

ای دریغا، کاروان سالارم برفت

سر در گریبان، من قافله گم کرده ام

"Learning carries within itself certain dangers because out of necessity one has to learn from one's enemies." 

 


benross

×

by benross on

شیر هست خورشید هست جایی نهفته بر زمین

جای آن را من در این آشفته جا گم کرده‌ام


Farah Rusta

در استقبال از استاد

Farah Rusta


 

 

سالیانی است که گویی خویش را گم کرده ام
هم زبان و هم که آئین هم کیش را گم کرده‌ام

چون بیاد آمدم قصه آن شهنشاه شمشیر زن  
این بدانستم که بخت خویش را گم کرده ام


Anahid Hojjati

Dear Ostaad Noury, what a fantastic poem, I loved it.

by Anahid Hojjati on

 

Dear Ostaad, I really liked your poem. So true and so skillfully written. Thanks. I just read it but I am going to read it again. It is one of those poems that one likes to read again and again.