PAIN

درد نادر... درد من

صحنه هایی در فیلم هست که واقعا تکان دهنده است

12-Oct-2011 (3 comments)
بالاخره امروز این فرصت دست داد تا فیلم تحسین شده ی "جدایی نادر از سیمین" را ببینم. می دانم دیگر تب این فیلم خوابیده و نوشتن نقدی بر آن کاری است کلیشه ای آن هم از دید یک تماشاگر سینما دوست نه منتقد سینمایی! امروز می خواهم بنویسم چون درد تمام وجودم را فراگرفته و حس می کنم هجوم بغض گیر کرده در گلویم و باقیمانده ی اشک هایی که نریختم طوری در وجودم تلنبار شده که هر لحظه احساس خفگی می کنم! >>>

MASHAYEKHI

فریاد ندانم که کی آمد کی شد

گفتگویی صمیمی با دکتر مهرداد مشایخی

07-Oct-2011 (one comment)
این روزها هربار به واشنگتن می‌رفتم به او سری می‌زدم. برای من که سالیان متمادی‌ در بسیاری از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خارج از کشور او را از نزدیک می‌شناختم و با او همکاری داشتم این گفتگو این بار معنی دیگر داشت. مهرداد مشایخی ، جامعه شناس و استاد دانشگاه جورج تاون بیشتر روی تخت خوابیده بود اما از هیچ لحظه زندگی فروگذار نکرد که آن را سرشار و مفید زندگی کرد>>>

IDEAS

سیاه مثل اعماق ونکوور خودم

پیش گفتاری بر"چی" نژاد پرستی و ترس

01-Oct-2011
آبژکت کردن گاهی بدنها را ترسناک می کند. مگر تجربه نکرده ای که بدنت چطور بین بعضی ها به خصوص مردان سفید انگلوساکسن ونکووری ترسناک شده؟ بدن یک زن خاور میانه ای ابژکت ترست است. ترسی بزرگ. ترس اینکه این بدن نصف شبها از خواب بیدار شود و نماز بخواند. ترس اینکه چند بار در روز رو به کعبه دولا راست شود>>>

IRANIANS

To be fair

Always pays more to highlight the good characteristics of our people

29-Sep-2011 (6 comments)
A few days ago a fellow blogger have published an article on this site analysing and questioning Iranian people’s attitude, culture and even the legitimacy of their historical claim (perfectly within his democratic rights). I tried very briefly in the comments for that article to provide a few answers and point our friend to the flaws in his argument. However this subject has proved to be more important to be left to a few comments as it needs further analysis>>>

MUSIC

For a better world

New York-based singer-songwriter Stephan Said

29-Sep-2011
In an era of machine-generated music, difrent: is a live recording, played with soul by some of the best musicians alive. There’s no artifice, no grandstanding. I wanted it to be pop and accessible, but undeniably human, handmade. So when people see it live, with real players interacting with them taking the energy higher, it’s even better>>>

ART

Echoes of Liberty

Echoes of Liberty

Taraneh Hemami's platform celebrating calls for freedom

by Jahanshah Javid
23-Sep-2011 (5 comments)

>>>

MUSICIAN

جان تربت جام

گفتگویی با غفور محمدزاده نوازندۀ برگزیدۀ دوتار

20-Sep-2011 (one comment)
وقتی برای مراسم رونمایی کتابم "بازگشت" در ایران دنبال کسی می گشتم تا در اجرای برنامه با موسیقی محلی مهمان ها را سرگرم کند، یکی از دوستان، آقای غفور محمدزاده را به من معرفی کردند. به موسیقی محلی علاقه داشتم و خوشبختانه این توفیق نصیبم شد که با یکی از کسانی که سالها به نواختن دوتار و تحقیق روی موسیقی محلی خراسانی پرداخته آشنا شوم و به گونه ای همکاری داشته باشم>>>

IRANIANS

The same music playing on and on and on

We lack slightest penchant to ever stand up together

18-Sep-2011 (one comment)
Given the current single-minded focus on pure self preservation for pure personal good, over the slightest self sacrifice for the slightest common good, it is unclear when or if Iranians will ever make a collective shift from the nightmare of this Groundhog's Day, and gain true freedom anytime soon. This might finally explain why "I will Survive" is the average Iranian's favorite song. I mean for God's sake, it has been playing in our heads for 2500 years now!>>>

MUSE

Niyaz, the Autobiography

Niyaz, the Autobiography

Photo essay

by Nazy Kaviani
12-Sep-2011 (16 comments)

>>>

ADOPT

Ba Vafa

Ba Vafa

Photo essay: Dogs adopted from Iran's first animal shelter

by kfravon
09-Sep-2011 (26 comments)

>>>

CHARITY

Ghollak Shekan

Be the lifeline to a child who hasn’t been as fortunate as yours

08-Sep-2011 (2 comments)
Recently, I attended a fundraising by International Society for Children with Cancer (ISCC) for MAHAK. I admit I didn’t know much about these organizations. I could blame such ignorance on a number of excuses, but my ultimate comfort came from the fact that it’s never too late. I have since learned that ISCC is an affiliate of MAHAK, one of the best children’s cancer centers in the Middle East that for years has offered free treatment to thousands of needy children>>>

RELIGION

اندرز و کامِنتِری
08-Sep-2011 (4 comments)
چون نظر کردم به اوضاع جهان
از دالاس تا لندن و تا بهبهان

مُفتی و خاخام و آخوند و کشیش
فتنه در بِین اُمّم را پاسبان >>>

INTERVIEW

Love & Lies

A conversation with Maryam Keshavarz director of "Circumstance"

01-Sep-2011 (17 comments)
"The film is a love poem to this beautiful family that starts so close. How does a family this close break up, even though they really do love each other and are full of joy? It’s not like the parents are traditional and the kids are modern. At some levels the parents are probably more modern than the kids. In fact, the son is the one bringing in this idea of tradition. In the United States you are told, don’t lie. When the teacher sends a note home…oh my God! It’s a big deal. But in Iran, especially during the war, kids were taught to lie..." >>>

JUNK

Blogomania

If you are a blog junkie like me, remember that computer has its limitations

25-Aug-2011 (one comment)
Before the dot-com revolution, I’d never heard the word “blog.” Then one day, I heard my kids talking amongst themselves about “blogs”. I listened in to make sure I had the word right before reaching for my big dictionary. Much to my chagrin, the dictionary jumped from ‘block” to ‘bloke” with no ‘blog’ in between. Oh, but by then I wasn’t about to give up. In fact, an obsession had started to build up inside me. I would never humiliate myself by asking my children>>>

MUSICIAN

Beautiful Ziba

Beautiful Ziba

Photo essay: Intimate conversation with Ziba Shirazi

by Nazy Kaviani
17-Aug-2011 (14 comments)

>>>