هواداران عصبانی مُصدق


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
08-Oct-2012
 

اول این ویدیو بهرام مشیری را که میگوید "من امشب عصبانی ام دوستان، قابل تحمل نیست ... " تماشا فرمایید، سپس دو نکته و سئوال تقدیم حضور دموکرات منشتان میشود.

عصبانیت مشیری از کتاب و حرفهای علی میرفطروس درباره شادروان مصدق است که البته بیشتر انشاء سفارشی نویسی است تا تاریخ نگاری. دیگرانی هم از ایندست حرفها زده و کتب مشق کرده اند، عمر استاد جلال متینی دراز باد.

دو نکته:

- واکنش عصبی کنشگران سیاسی/اجتماعی و نداشتن تحمل شنیدن آرای مخالف ولو اینکه دروغ شاخدار باشد با فرهنگ دموکراسی خوانایی ندارد.

- ایندست هواداری از مصدقی که در زمان نخست وزیری تحمل شنیدن شنیع ترین ناروا ها را داشت، نقض غرض است.

اگر واکنش مشیری که دهه هاست در دموکراسی زندگی کرده، از ریزه کاریهای آن بخوبی آگاه و فراتر از آن ، بدون کوچکترین تعارف، ادیب، تاریخ دان، مسلط به فلسفه و آشنا به انواع و اقسام مغلطه، در یک کلام، علامه میباشد، چنین است، آیا مشکل ساختاری است یا تربیتی؟

به عبارت دیگر؛ آیا فرهنگ مدارا از نوع دموکراتیک، با فرهنگ رایج ایران همخوانی دارد و/یا تربیت دیکتاتوری در خانه و بیرون از خانه است که بختک ایرانیان میباشد؟

تبریک

پ.ن به اینجا، اینجا و اینجا هم سرکی بکشید.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
CallmeRed

اصول دموکراسی؟؟

CallmeRed


ازکی تا حالا عصبانی شدن یک آدم صادق به معنی واقعی روشنفکر، که ازدروغگویی و تحریف تاریخ توسط شارلاتانهای فرصت طلب خشمگین شده، با اصول دموکراسی ضدیت داره؟؟ این نوشته شما نقد نبود، مغلطه بود. این مغلطه راجع به دموکراسی رو تازگی ازخیلی ها می شنویم- بلانسبت شما، بیشتر ازجانب کسانی که می خواهند ازآب گل آلود ماهی بگیرند. .


Shirzadegan

Mr. Moshiri, Jebhe meli was "khaen" here is proof

by Shirzadegan on

Mr. Moshiri, if you don't believe Jebhe Melli sold out our country to a bunch of the Islamic rag heads, just take a look at this video and judge it yourself.

Interview BBC with Dr.Sanjabi_Paris 1978.3gp - Frequency www.frequency.com/.../interview-bbc-with-drsanjabi_paris/.../-/5-82...

Demo

FYI: From One & Only Book

by Demo on

 

 

"O children of adam! we have revealed unto you raiment to conceal your
shame (e.g. wearing hairpieces on TV), and splendid vesture, but the raiment of restraint from evil (e.g. Moshiri), that is best. This is of the revelations of GOD, that they may remember." (Quran 7:26)

PS: Only & only GOD knows who the real fools are among us! Therefore, not to worry a bit. Have fun as much as your dark heart desires & call me any name you are pleased with, Your Honor Z!


Zendanian

The world according to Empty Drum & One Book Fool

by Zendanian on

Empty Drum:

Mosadegh's followers and admirers are among the most, if not the most, bigoted obstacles to any progress in defeating the un-Islamic regime of Tehran.

Leftists and their admirers are among the most, if not the most, bigoted obstacles to any progress in defeating the un-Islamic regime of Tehran.

Anyone and everyone who dares to mention a word of truth about that fake Pahalavi so-called of a dynasty (of theives) are among the most, if not the most, bigoted obstacles to any progress in defeating the un-Islamic regime of Tehran.

Basically everyone except Hojatieh, SAVAk, regime's agents on this site and the One Book Fool are among the most, if not the most, bigoted obstacles to any progress in defeating the un-Islamic regime of Tehran.

------------------------ 

One Book Fool:

The word Islam is fake, IR is fake, Shia is fake, Sunni is fake, anyone who has a different take and intrepetation of Islam from me is fake. Only I'm the real thing because I REALLY believe that an illiterate Arab merchant 1400 years ago wrote down everything you need to know about life in the 21 century.

P.S. What is the official line in Koran on wearing hairpieces on TV? We need our comic relief, please. 

  


divaneh

Anglo Jaan

by divaneh on

No substance again. I would have been surprised if it was otherwise. One cannot expect anything but loud noise from an empty drum.


anglophile

Divaneh jan

by anglophile on

As an ex-Bahai your rant is not only understandable but expectable too.


Demo

'Un-Islamic' Cat's Foot

by Demo on

As the word 'Islamic' is as superficial as 'Un-Islamic,' both terms are used in relation with either divanehs or the cats' feet. The same is applicable with the Shia Islam invented by some maniacs.


divaneh

One last word - Un-Islamic my foot

by divaneh on

Anyone who thinks this regime is un-Islamic, either doesn’t know Islam, thinks we are daft, or suffers from an extreme case of self-deceit. I am sure if the IRI was Islamic then we could have enjoyed something such as the exemplar democracy of Saudi Arabia or other highly desirable Islamic democracies.

There is no dispute that any religion is full of BS and almost anything can be justified on the basis of some religious nonsense. It is also correct that a Hodge podge known as Shia is hardly Islam. To claim however that IRI actions are not supported by teaching of the Shia Islam is nothing but a sign of illiteracy or deceitful nature of an individual.

 


Demo

The 'Truth-Phile' Words!

by Demo on

The heartful words of truth are welcome in any language including the sign language!


anglophile

One last word - for the time being :)

by anglophile on

Bahram Moshiri's followers and admirers are among the most, if not the most, bigoted obstacles to any progress in defeating the un-Islamic regime of Tehran.


Roozbeh_Gilani

فرامرز جان: ما اینجه تودهی نداریم

Roozbeh_Gilani


چه برسه  تودهی راه گم کرده!

ما یکی‌ دو تا مزدور سازمان اطلاعات ولی‌ فقیه  داریم که با ادعا به تودهی بودن، مسلمان دو آتشه بودن و غیره، قصدی غیر از ایجاد شکاف و بدبینی بین نیروهای مخالف جمهوری اسلامی را ندارند. 


divaneh

Moshiri is right to be angry

by divaneh on

They want to shut him up and he has lost his temper in the face of all the deceit and propaganda. It is very dissappointing that the supporters of the last dictatorship think that by spreading lies they can cover the failures of a dictatorial regime and the dire outcome of the policies of that era. As Moshiri has many times quoted , "The truth will set you free".

This blog shows that his angry expression has been a very effective tool in spreading his message. A message whose truth cannot be contested by Mir Fetros.


Shirzadegan

Seems Moshiri didn't see this picture

by Shirzadegan on


Faramarz

I hear you Roozbeh Jaan!

by Faramarz on

 

 


حواسم به کارهای این دیمون جا نماز آبکش و اون رفیقه گم راه توده ایش و اون طرفدار بنی صدر فلک زده و اون ممد هفت ترقه خاتمی-چی و اون بابا صفر زن رجوی و گروه ملی-مذهبی ونایاکی دلال مسلک  هست!

همشون میخوان از آب گل آلود ماهی بگیرن!


Roozbeh_Gilani

Faramarz Jan I know of a guy called "Akbar Stalin"

by Roozbeh_Gilani on

But that is anothr story for another blog!

As far as this blog is concerned, since low ranking  Demo-Nic mozdoor of the Islamist regime etelaat ministry is eventualy out of bed scraming  with two of his user ID's,  suffice to say one "hair" of Mossadegh is worth the combined rish va pashm of every SOB akhoond -with or without amameh- from Khomeini, all the way down to khamenei and his malijak, ahmadinezhad.

"Personal business must yield to collective interest."


anglophile

Mossadegh's anger was a matter of public record

by anglophile on

 

 ».شادروان مصدق که با عصبیت فراوان، در واکنش به تردید همگنان، عنوان «دکتر» را حتی در امضای خود به کار می‌گرفت، بدون تردید فردی زیرک، میهن‌دوست، پاکدامن و در عین حال، از نظر پندار و کردار، آدمی بسیار پیچیده بود آنچنان که به گمان، هیچ‌ کس نتوانسته باشد از مکنونات واقعی در ژرفای اندیشه و اهدافش سر در آورد. دوست‌دارانش بر این باور هستند که او پس از عبور از کشمکش‌های توان‌فرسای مربوط به ملی کردن نفت و تعطیل کردن مجلس به شخصیتی عصبانی و لج‌باز تبدیل شده بود، ولی نشانه‌های قاطعی در دست است ثابت کننده این حقیقت که ایشان از‌‌ همان آغاز این کشمکش‌ها شدیدا عصبی، متعصب و لجباز بودنگاهی به متن مذاکرات مورخ ۸ تیرماه ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی، آن قسمت که مربوط می‌شود به مشاجره مستقیم و دو ‌به ‌دوی آقایان مصدق و رزم‌آرا، می‌تواند ما را با این روحیه ایشان آشنا سازد:دکتر مصدق - پارچه پارچه بکنند، زیر بار حکومت این جور اشخاص نمی‌رویم، (به) وحدانیت حق خون می‌کنیم، خون می‌ریزیم، و کشته می‌شویم (با عصبانیت) اگر شما نظامی هستید من از شما نظامی‌ترم. می‌کشم. همین جا شما را می‌کشم.رزم‌آرا - من از آقای مصدق تعجب می‌کنم! مجلس جای استدلال و بحث است نه جای منازعه و مشاجره و فحش. اگر جای فحش بود چند نفر چاله میدانی می‌آمدند اینجا.(مذاکرات مجلس شورای ملی، جلسه ۴۲، روز پنجشنبه ۸ تیرماه ۱۳۲۹، به نقل از روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران، سال ششم، شماره ۱۵۶۹، پنجشنبه ۱۵ تیر ۱۳۲۹، صفحه اول).آقای سیدرفیع سادات رسول طالقانی در شهادت نامه‌ای در روزنامه جمهوری اسلامی اقرار دارد که مصدق در حضور وی با نواب صفوی در اجرای تهدید‌های بالا صحبت کرد (روزنامه جمهوری اسلامی – مورخ چهارشنبه ۲۸ دی ۱۳۷۳ - ۱۶ شعبان ۱۴۱۵ – شماره ۴۵۳۳ – سال شانزدهم). و همه آگاهند که مصدق همزمان با گرفتن اختیارات ویژه از مجلس شورای ملی، اقداماتی صریح، آشکارا و تقریبا توام با مباهات را برای منع تعقیب قانونی قاتل رزم‌آرا آغاز کرد. این رویداد خشونت‌بار به خوبی می‌رساند که مصدق از‌‌ همان آغاز کشمکش‌های داخلی مربوط به مساله ملی کردن نفت دچار تعصبات و عصبانیت‌ها و لج بازی‌های شدید و انتقام‌جویانه بود....آنچه برای من مهم است اصل رویداد‌های ۶۰ سال پیش، یا خوب و بد بازیگران آن دوران نیست: آنچه برای من اهمیت فراوان دارد اینکه تاثیر این عصبیت‌ها و لج‌بازی‌ها توام با صحنه‌سازی‌ها اثر مستقیمی بر عصبانیت فضای اندیشه سیاسی زمان خود ایشان، داشته و در شکل‌گیری فرهنگ سیاسی نسل‌های بعد سخت موثر افتاده است، چنانکه خیره‌سری‌های انتقام‌جویانه برخی از طرفدارانش را باید مسوول اصلی به قهقرا کشاندن فرهنگ سیاسی جامعه ایرانی دانست. انتقام و انتقام‌جویی در فرهنگ سیاسی کشور به صورت عادی در آمده است و انتقام‌جویی‌های قبیله‌ای خانمان‌براندازی که بیش از نیم قرن به درازا کشید، سیاست را که اساسا باید «تدبیر برای مدیریت بهینه کشور» باشد، به دعوا‌های شخصی و قبیله‌ای برای رسیدن به قدرت بر اساس کینه‌توزی تبدیل کرد که ما امروز شاهد نتایج دلخراش این وضع هستیم. اینگونه بود که جامعه سیاسی کشور دچار بلای «سیاه» و «سفید» دیدن همه چیز و همه کس شد و تزویر و شایعه‌پراکنی و شعارپردازی‌های عوام‌فریبانه در چارچوب قهرمان‌پروری و قهرمان‌پرستی جای تاریخ‌نویسی بی‌طرفانه را گرفت و فضای فکری جامعه سیاسی کشور را مسموم کرد و جامعه سیاست‌زده عصبانی را از سال ۱۳۵۶ به سوی یک سلسله تظاهرات انتقام‌جویانه مطالعه نشده به حرکت در آورد که ایران را به سوی سرنوشتی برنامه‌ریزی نشده راهی نمود تا آنجا که افراد بیگانه بری از هر گونه شایستگی اخلاقی و سیاسی دست در دست بازرگان‌ها و سنجابی‌ها و فروهر‌ها و.... برای استقلال و آزادی ایران فریاد می‌زدند.

//iranian.com/main/blog/qajar1-0

در ضمن بقول دوستمون سرکی هم به اینجا و اینجا بزنید (خشم مصدق در محکمه نظامی)

 


Demo

مشیری و کلاه گیسش!

Demo


عصبانی بودن شبانه مشیری از گذاشتن کلاه گیس است بر سر، در جلوی دروبین، و نگرانی از اینکه نور زیاد مبادا هویت پوشالیش را بر ملا کند که طرفداری از مصدق نه موی از دست رفته را به سر بر میگرداند و نه چپ قلابی را به اصالت میرساند هر چند هم که اطرافیانش از شادی شنیدن اسم مصدق تا صبح بزنند و برقصند و در پوست نگجنند!


shahrvand2

دوستی خاله خرسه

shahrvand2


با وجود دوستان دانشمندی مانند مشیری و امینی زنده یاد محمد مصدق هیچ نیازی به دشمن ندارد!

Faramarz

One-Trick Pony!

by Faramarz on

 

 

This has been Mr. Moshiri's act for as far back as I remember, but most people want to move on, especially at this time when the Regime is near its demise.

What is amusing though, is the recent surge in Mr. Mossadegh's popularity among the "Sookhteh-o-Aghim" communists! Case in point, Mammad Lenin, aka Mohammad Amini, one of the most active Confederation of Iranian Students members in the 70's who was so deep into his ideology that the joke was that even Lenin recognized him from 6 feet under!


First Amendment

.

by First Amendment on

Me, antisemite?.........that's not Kosher.........I do agree with the premise of your comment.........after all one of the reasons for the fall of the Ottoman empire was their being static..............but I don't agree with your comment's application..............."Just because we haven't done in the past, we are not supposed to do it ever" is kinda self-destructive manual for a nation........that's where I spotted the danger and fault in your comment........
We can learn to be curious....I think.......


Anonymous Observer

Leave your anti-semitism aside F.A.

by Anonymous Observer on

this is not a "Jewish" thing.  I know that the mere mention of the word Jew gets your blood boiling.  This is rather about our own lack of curiosisty and sense of exploration, and its consequences, the expolitation of the oil industry by the British being onaly a small example.  

Now, why don't you answer the question posed without talking about Jews?  Why did it have to take the British to tell us what oil was all about?  Why ddn't the highly intelligent and glorious Iranian nation discover ITS OWN oil and build the refineries to process it? 


Shazde Asdola Mirza

Creative minds deteriorate through worship of their Former Past

by Shazde Asdola Mirza on


vildemose

AO: I couldn't agree more

by vildemose on

AO: I couldn't agree more with characterizing us as lazy almost slothful.

 We also feel entitled as if everyone owes us without ourseleves lifting a finger or contributing; always blaming others for our own lot and never accept responsibility for our own fate?

 

Where would we be without the help of foreigners??

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


First Amendment

And on the top of the "oil thing"

by First Amendment on

Isn't this atom thing made only possible by the Jewish scientists? :))........Gee, some of these inferior goyim crowd and Muslims never learn................. :)

Can I cordially invite our friends to read Arj's calm comment?


Anonymous Observer

About this whole Mossadegh nationalization of oil thing

by Anonymous Observer on

Let me ask my Iranian compatriots a question:  for a nation with 2500 years of [much bragged about] glorious history, why did we have so little curiosity as to not investigate, explore or discover what the hell those little pools of black gooey stuff were that were bubbling out of the ground all over the place?  Why did it have to be the British, traveling thousands of miles, to come and tell us what the hell this dark liquid was?  And then we have to go through another....yawwwwn...."epic" struggle to nationalize our oil?  

So, why the lack of curiosity?  And its' not just oil. It took foreigners to tell us about retty much everything that we own, have or identify with-- even our beloved Persepolis.  We had no idea what that whole thing was about until a Jewish British guy told us about it.  Why are we such intellectually lazy people?  If we had put 1/10000000 of the effort that we put in poetry and "shab-e-she'ar" and "sineh zani" into exploration, discovery and sciences--even in our own homeland--we wouldn't have gone through the whole Mossadegh fiasco.

Bottom line:  our own fault.  We're the ones, who by virtue of our own laziness, allow other to exploit and take advantage of us. 


Arj

Anger and democracy

by Arj on

What is wrong with what Moshiri is saying?! First of all, expressing anger is not contrary to any democratic principle. Secondly, he's not trying to shut anyone up, his anger (as he states in the video himself) is in response to those (including Pars TV?) who try to shut him up and prevent him from shedding light on truth about the Pahlavi era!

On the other hand, he is being subjected to constant character assassination and hate speech by both supporters of Pahlavis and the IRI who, despite their vast resources in political propaganda and media access, can not tolerate a single voice that challenges their lies and falsification of history, as the fake-doctor, Mirfotros, does here! 


Truthseeker9

Lets see a similar blog about Monarchists, etc Fred

by Truthseeker9 on


vildemose

Dear anglo: Excellent

by vildemose on

Dear anglo: Excellent observation.

Fred: This was one of your best posts. Thanks.

 

All Oppression Creates a State of War--Simone De Beauvoir


Roozbeh_Gilani

Mossadegh supporters ar not angry!

by Roozbeh_Gilani on

In fact Mosaadegh supporters are extrmely happy these days. I know a few personaly! 

The only angry, I mean seriously angry, I man mad angry, I mean froth on mouth angry person is the aghazaadeh with the fake omega watch and fake Tudeh party card mebership who leaves two angry gibbersish of comments on your blog per day, who is curiously missing today after having a lovey dovey of an exchange with Anglo khan over the weekend! 

"Personal business must yield to collective interest."


anglophile

جناب فرد مشکل اینجاست

anglophile


 

که شما گروهی را این چنین توصیف می‌کنید:

  حرفهای علی میرفطروس درباره شادروان مصدق است که البته بیشتر انشاء سفارشی نویسی است تا تاریخ نگاری. دیگرانی هم از ایندست حرفها زده و کتب مشق کرده اند، عمر استاد جلال متینی دراز باد.

 

و دیگری را این چنین:

 مشیری که دهه هاست در دموکراسی زندگی کرده، از ریزه کاریهای آن بخوبی آگاه و فراتر از آن ، بدون کوچکترین تعارف، ادیب، تاریخ دان، مسلط به فلسفه و آشنا به انواع و اقسام مغلطه، در یک کلام، علامه میباشد،

 

حال بفرمائید این مشکل ساختاریست یا تربیتی‌؟