RACIST

نماد ناپسند نوروزی

حاجی فیروز چه فرآورده اسلام و چه ایران باشد پیامش انسانی و امروزی نیست

16-Mar-2012 (39 comments)
چگونه در این قرن که بشر به دست آوردهای شایان توجه و چشمگیری درزمینه های گوناگون علم وهنر، صنعت و فن آوری، و اختراع ستلایت شبکه های تلویزیون و اینترنت که جهان ما را به دهکده ای کوچک تبدیل کرده است نایل آمده ما ایرانیها میتوانیم به آسانی از کنار حاجی فیروز و پیام توهین آمیزش بگذریم و به پیامد یا تاثیرناگواری که بر دیگران میگذارد نیندیشیم؟>>>

BAHAI

Eye Opener

Reza Allamehzadeh’s documentary about Bahai persecution

14-Mar-2012 (21 comments)
On the way to viewing Iranian Taboo the car radio program was about a 340 ton rock being dragged 60 miles to the Los Angeles County Museum of Modern Art. A surreal waste of effort, perhaps to make that very point! As it turns out, this extravagant expenditure of energy isn’t nearly as absurd as the efforts of the Islamic Republic to create terror and frustration for Iran’s Bahais. The difference is that while the artistic statement is a capricious waste, the Regime’s political statement is a malicious overexertion>>>

JAZANI

مادر جزنی

تمام زندگی اش سرشار از مقاومت در برابر استبداد بود

21-Feb-2012 (24 comments)
در هنگام پیری با او آشنا شدم و گاهی با یکی دو تن از مادران به دیدارش می رفتیم. در خانه سالمندان اسکان گزیده بود، در آنجا آرام ولی محکم بود. وابستگی زیادی به وسایل شخصی اش از جمله: یخچال،تلویزیون، میز توالت و غیرو داشت و از این وسایل مانند جان مراقبت می کرد و به کسی اجازه جا به جا کردن نمی داد. شاید هر یک از این وسایل، خاطراتی را برای او زنده می کرد و نمی خواست این خاطرات را از دست بدهد>>>

FOR BIJAN

"تمام شد. اعدامش کرده اند"

آیا میتوان کشتار سال ۶۷ را بخشید و یا فراموش کرد؟

17-Feb-2012 (15 comments)
بیژن از روزی که دوستانش اعدام شدند دیگر رویِ تختخوابش نرفت و رویِ زمین می‌‌خوابید. وقتی‌که سرما می‌‌خورد حاضر نبود که به دکتر مراجعه کند و یا دوا بخورد. در لیوان آبش دیگر یخ نمی ریخت. می‌‌دانست که به زودی به سراغِ او هم خواهند آمد و می‌خواست به شرایطِ سختِ زندان عادت کرده باشد. او مطمئن بود که گناهی مرتکب نشده است و فعالیت سیاسی و دگر اندیشی را حق خود می دانست>>>

PROTEST

Revolution, Repression & Resistance

Revolution, Repression & Resistance

Photo essay: Prisoners remembered at IRI school in Buenos Aires

by Jahanshah Javid
15-Feb-2012 (17 comments)

>>>

REVOLUTION

انقلاب اسلامی: داس ها، ياس ها و هراس ها

به خاطرهء خونین «نصرت دیوان بیگی»

13-Feb-2012 (21 comments)
در آستانهء 1357، «انقلاب اسلامی» هیچگاه برای من جذبه و جلوه ای نداشت چرا که تاریخ اجتماعی ایران به من می گفت: توفانی که فرا می رسد، از «صحاری عربستان» است و رنگ ِخون و جنون و تازیانه و تازیان دارد. بنابراین: باوجود رنج و شکنج های زندان های شاه، من در آستانهء انقلاب اسلامی با «رفقای قدیم» همدل و همراه نشدم، «تنها ماندم» و این «تنها ماندن» و پرهیز از افسون شدگی یا موج زدگی ِ «روشنفکران عوام» و «عوامان روشنفکر» -البتّه- طعنه و تمسخُر ِ«رفقای سابق» را بهمراه داشت >>>

DOCUMENTARY

Human drama buried in politics

Luna Shad's "The Keys to My Home"

10-Feb-2012 (2 comments)
The imagery in this Rumi quatrain is actually enacted in a scene in Luna Shad’s documentary, Keys To My Home. The exiled journalist, Neema, shops for a gift for his friend and colleague, Delbar, whose red tape ordeal in Turkey is over and has now started a new phase of the refugee’s bureaucratic nightmare in Paris. “No, not that color, Delbar would never wear it,” says another refugee helping him shop as they sort through various colors on the rack. Colorless, the robe of fortune is my prison>>>

MOJAHEDIN

نامه به خانم مریم رجوی

لطف کنید و از مرگ و عزای دیگران برای تبلیغات خود هزینه نکنید

25-Jan-2012 (43 comments)
من این نامه را در پاسخ به پیامی می‌نویسم که شما به مناسبت درگذشت خانم مرضیه محمدنیا (زرکش) مادر همسر من صادر کرده‌اید. در این پیام، شما این فقدان را از جمله به «خانواده» باقر زاده تسلیت گفته‌اید. و من، هم به عنوان بزرگترین عضو این خانواده، و هم به عنوان کسی که نسبت سببی او با فقید محمدنیا باعث شده که تسلیت خود را به این خانواده نیز عرضه کنید، خود را در مقام یکی از مخاطبان مستقیم شما یافتم و به حکم ادب اجتماعی احساس وظیفه کردم که به این پیام پاسخ دهم>>>

IRI

Behind the Bluster

Diverting attention from thousands of political prisoners

30-Dec-2011 (25 comments)
The clerical regime that misrules Iran is imploding in slow-motion while intensifying its repression at home and threatening behavior abroad. But is the international community doing all it can to support the Iranian people and hold the regime to account? It's clear that the leadership in Tehran is wracked by internal strife, with divisions deepening between Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei and President Mahmoud Ahmadinejad and his allies>>>

IRAN

From Dictatorship to Democracy

From Dictatorship to Democracy

Lessons from Chile

by Jahanshah Javid
19-Dec-2011 (21 comments)

>>>

HAVEL

واسلاو هاول و کافکا

متن سخنرانی هاول در دانشگاه عبری بیت المقدّس

19-Dec-2011 (7 comments)
گاهی احساس می کنم که برای تاکید هویّتم نیاز دارم که بر دیگران بانگ برزنم و حقّم را طلب کنم. البتّه چنین طغیانهائی کاملا غیر ضروریست و پاسخ به آن نیاز هیچ گاه گوش شنوائی نمی یابد و برای همیشه در حفرۀ سیاهی که دور و بر مرا فراگرفته است، محو می شود. به هرچه برخورد می کنم ابتدا جنبۀ پوچیش را به من می نمایاند. چنین احساس می کنم که همواره از مردان قوی و متّکی به خویش عقب هستم و هرگزبه آنها نخواهم رسید چه برسد که با آنها رقابت کنم>>>

CAMP ASHRAF

بن بست خطرناک

از جامعه جهانی می‌خواهیم که برای دادن پناهندگی به ساکنان اشرف حد اکثر همکاری را به عمل آورند

15-Dec-2011 (8 comments)
ما امضاکنندگان زیر، صرف نظر از مواضع و عملکردهای سازمان مجاهدین خلق ایران و مرزبندی‌های مشخصی که با آن داریم، خواهان حل و فصل مشکل اردوگاه اشرف به صورت انسانی و مسالمت‌آمیز هستیم و نسبت به عواقب سوء و فاجعه‌بار کاربرد زور و هر اقدامی که سلامتی و حیات ساکنان اردوگاه را به خطر بیندازد هشدار می‌دهیم. ما معتقدیم که ساکنان اشرف باید از حقوق انسانی و بشری خود و از جمله حق پناهندگی برخوردار شوند>>>

MOJAHEDIN

یک فاجعه انسانی در حال وقوع

وظیفه داریم به دفاع از حقوق انسانی ساکنان اردوگاه اشرف برخیزیم

08-Dec-2011 (66 comments)
هر چه به ضرب الاجل آخر دسامبر نزدیک می‌شویم خطر فاجعه بیشتر می‌شود. اگر عراق به تقاضای جامعه جهانی برای تمدید ضرب الاجل پاسخ مثبت ندهد، فاجعه حتمی است. نیروهای عراقی به صدد تصرف اردوگاه اشرف بر می‌آیند و مجاهدین با احساس خطر این که ممکن است عراق بخواهد برخی از آنان را به رژیم ایران تحویل دهد طبیّعتاً به سادگی تسلیم نمی‌شوند و با دست‌های خالی خود به مقاومت بر خواهند خاست>>>

ART

Behind the Butterflies

Behind the Butterflies

Parastou Forouhar's paintings

by Fariba Amini
22-Nov-2011

>>>

FOROUHARS

The Swallow and Her Butterflies

On the 13th anniversary of Parvaneh and Dariush Forouhar’s murder

22-Nov-2011 (6 comments)
In the corner of the gallery in Berlin, I saw the paintings I had come to see -those by Parastou (whose name means swallow) Forouhar- the ones with the many butterflies and guns, as well as the chess tables. Next to the table where I sat to rest a bit before looking at each individual painting and sketch, I spotted a brochure about the artist. I then went over to the gallery attendant, a young man, and asked him, “Do you know what the story is behind these butterflies?” He said “No, but would you mind telling me?” So I did>>>