SUGGESTION

The speech that Ahmadinejad should give

Today we are announcing the suspension of our enrichment activities for a period of six months

23-Aug-2007 (19 comments)
Thank you ladies and gentleman of the press for accepting our invitation to attend this news conference. For your information we invited many news organization to this news conference but as you will note quiet a few chose not to attend. We consider this another piece of evidence of how the corporate media plays into the hands of the warmongers as they did prior to the attack on Iraq. Fox News is repeating the same distortions but this time it is targeting Iran instead of Iraq. >>>

SILENCE

درخدمت و خیانت کیان تاجبخش

درغربت و غریبی پژوهشگر

22-Aug-2007
به نظر سکوت حاکم بر فعالیت های کیان حکایت از ضعف در ا رزیابی نقش روشنفکرانی چون او، در تغییر وتحولات سیاسی سال های اخیرداشته است. ضعفی که گوئی به تابوی تحلیل های سیاسی دوران معاصر ،چه در داخل ایران و چه در جمع مهاجران ، تبدیل شده است. وچه بسا با حفظ توهم توطئه و تقویت ان، به مثابه کم خرج ترین وسیله برا ی حفظ انسجام میان گروهای مخالف است که طیف منتقدین نظام به نقطه مشترکی با حکومت جمهوری اسلامی می رسد ، حتی اگر امروز یک طرف دعوي مسرور از خفه کردن نوزاد در نطفه باشد و طرف دیگرمغموم از نارسی او. >>>

GUARDS

Déjà vu

Given all that has happened in Iraq, why would the US want to extend the conflict into Iran?

22-Aug-2007
There is very little doubt that Iranian Revolutionary Guards have armed and trained the Mahdi Army in the past but the majority of US deaths have not been in the hands of Iraqi Shia militia but the Sunni insurgents. The elephant in the room, the one US media seems to be blind to, is that Saudis and Jordanians have been bankrolling Sunni insurgency from the beginning. Regardless of what one thinks of the ruling clergy ˆ they have plenty to answer for - Iran's neighbours don't seem to be terribly afraid of Iran in spite of dire warnings by the US.>>>

GUARDS

پذيرفتني تر از تحريم ايران

تقابل سپاه پاسداران ايران و ارتش آمريکا به کجا مي انجامد؟

22-Aug-2007
اولاً، در صورت تحريم اقتصادي ايران، رژيم (يعني سپاه پاسداران و باند مصباح) مي تواند افکار عمومي مردم ايران را عليه آمريکا بسيج کند، حال آنکه در صورت تحريم سپاه پاسداران، مردم ايران که با سياست هاي سرکوبگرانه، تماميت خواهانه و توسعه طلبانهً سپاه آشنايي کامل دارند، تنفر و انزجارشان را متوجه رژيم مي کنند. دوم، قراردادن سپاه پاسداران در ليست سازمانهاي تروريستي، دست اين ارتش بنيادگراي مذهبي را در ادامهً سياست دورويي در کشورهاي منطقه، بويژه عراق و افغانستان (بحران سازي، توطئه و ترور نظامي بمنظور باج خواهي سياسي) آنهم با چراغ خاموش، مي بندد.>>>

WOMEN

حکایت ماه من و ماه گردون!

مقایسه دو کمپین یک میلیون امضاء در ایران و کنیا

22-Aug-2007
در خبری خواندم که در کنیا هم کمپین "یک میلیون امضاء برای تبعیض مثبت" به منظور ایجاد 50 کرسی برای نمایندگان زن در مجلس آن کشور اعلام موجودیت کرده است. نمی دانم آیا این زنان کنیایی از کمپین یک میلیون امضاء ما در ایران خبر دارند یا نه؟ چه بسا که خبر داشتند و فعالیت های ما یا زنان مراکش الگویی بوده است برای پدید آوردن این حرکت ابتکاری در کشوری در قاره آفریقا. چه زیبا که زنان کشورهای جنوب و در حال توسعه از تجربیات هم می آموزند و به ابتکارات هم به این شکل بها می دهند. >>>

FEAR

Clear distance

In less than a week, over 50 people were executed by public hanging in Iran’s Islamic Republic

21-Aug-2007 (34 comments)
Of course, as we had predicted, US pressure on Iran, the threat of war, sanctions and plans for regime change from above, Bush-style, will only lead to further repression, executions and detention of the very activists who lead genuine anti-capitalist, anti-imperialist struggles - while Iran’s islamic regime is busy negotiating with the US and UK governments over the terms of all three parties’ interference in the internal affairs of imperialist-occupied Iraq. Public hangings and mass arrests are part of this government’s efforts to impose an atmosphere of fear and terror at a time when large sections of the working class are protesting against low wages and lack of job security. >>>

THUGS

اراذل و اوباش حکومتی

تاریخ سیاسی ما

21-Aug-2007
اگر دلیل مجازات رذالت و اوباشگری ست, کدام یک رذل تر و اوباش ترند ؟ آمران و عاملان طناب به گردن روشنفکران و روشنگران گرانقدری چون محمد مختاری و محمد جعفر پوینده انداحتن و آنها را خفه کردن , وبا قمه هنرمند گرانقدری چون فریدون فرخزاد را مثله کردن , و با چاقوی آشپزخانه سیاستمدار برجسته ای چون بختیار وهمکارش رابه قتل رساندن, و با دشنه پیکر فروهرها را دریدن و قلب کارون 9 ساله را برابر چشم پدر شاعرش حمید حاجی زاده دریدن پیش از آنکه شاعررا مثله کنند و........ , یا زور گیران و باج گیران ؟ >>>

OPINION

Shadows of mistrust

Who says that we "have to" be either on the side of Dr. Mossadegh or the Shah?

20-Aug-2007 (21 comments)
Decades after the events of 1950's in Iran, there is still a lot of heated debates about what happened, who was to blame and why? The issue which in some people's view, originated from intervention of foreign elements in order to influence Iran's political process, had profound impact on the future events which happened during the years after that. Antagonistic atmosphere of Iranian politics has always been filled with extremist tendencies and emotions towards one side or another during this period which contributed a lot to creation of many unfounded stories around those events that eventually resulted in start of one of the cruelest governing systems of the world in our country.>>>

28 MORDAD

Guys, it’s time to move on

28th Mordad has been turned into another Karbala

19-Aug-2007 (8 comments)
Yet another anniversary of 28th Mordad, and I can’t stand it! Like the 3rd of Esfand 1299 nothing shows the divisions amongst Iranian nationalists up as much as the anniversary of these events and the (mis-)treatment of history by all involved. There are many lessons that need to be learnt by Iranians from these episodes of their history but having learnt those lessons (long ago) they need to move on. Unfortunately we don’t seem to be able to do this judging by the idiotic emotion ridden pieces of tripe written every year by all sides. >>>

IDEAS

ممنوعيت انديشيدن به اصول

اعجاب انگيز نيست که هر فرد آدمی آن «جهان بينی» را که در رگ هاي روح و ذهنش تزريق شده «حقيقت مطلق» بداند

18-Aug-2007

می خواهم بگويم که اکثريت قريب به اتفاق مسلمانان (و نيز پيروان ديگر اديان) صرفاً مصرف کنندهء کالاهای فروشگاه «مذهب» هستند و کاری به کار «دين» ندارند؛ چه رسد به اينکه بخواهند در صحت و سقم «اصول» آن تحقيق کنند. اصلاً کدام کس حوصله و وقتش را دارد که کار و زندگی را رها کند و دور دنيا راه بيافتد تا کسی را بيابد که بتواند اصول دين را برايش توضيح دهد و توجيه کند؟ >>>

WOMEN

داروهای خواب آور

در کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان

18-Aug-2007
دوست عزیز، نه جمهوری اسلامی برای من آن کودک تبدار است و نه امریکا هیولای بی شاخ و دم. امروز خطاست که چشم خود را به تقصیرات و قدرت‌طلبی‌های مسئله‌ساز جمهوری اسلامی در منطقه و جهان ببندیم و فقط با سیاست‌های منفعت‌طلبانه امریکا در خاورمیانه درگیر باشیم. جهان امروز دیگر جهان 20 سال گذشته نیست. قرن بیست و یکم می‌طلبد که ما انسان‌ها همراه با رشد سریع تکنولوژی و به‌هم پیوستگی جهانی، به مفهوم نوینی از سیاست، قدرت، دمکراسی و روابط کشورها با هم دست پیدا کنیم.، >>>

OPINION

Mullahs and opiates

Karl Marx once said derisively about spiritualism that “religion is the opiate of the people.” If so, one of them is more like crack cocaine

18-Aug-2007 (7 comments)
America and her quasi-backboned “allies” have a huge problem that grows by the day. Expectedly, there are as many analyses of our problem as there are “experts” to tell us what to think. A deluge of Western analysts have their diverse expert opinions regarding the “Mullah Problem” and what do about it. Some strategists advocate a military solution that ranges from full invasion of Iran to selective bombardment of its burgeoning nuclear centers and related facilities. Others are proponents of imposing economic sanctions of various types and severity. Still others feel that we simply have to learn to live with the inevitable—those “crazy” Mullahs with the bomb.>>>

HODER

The right to be rude

Hossein Derakhshan's opponents should just “grow up” rather than resort to legal measures

18-Aug-2007 (one comment)
You know, my favorite medium of communication has never been the English language. I much prefer to express myself in Farsi whenever I feel the urge to submit my thoughts or emotions to paper. This time, however, I chose to write in English because the article – if it could be called an article – that provoked this piece of writing was written in English. Though one may say that pleas against attempts to curb freedom of expression are legitimate regardless of the source of the plea, one would be entirely taken aback if such pleas came from, say, Chief Justice Ayatollah Shahroody of the Islamic Republic.>>>

TERMS

Backwards will always be backwards

How do you live with YOUR self?

16-Aug-2007 (74 comments)
Recently questioned whether the recent stoning of one person is backwards, when compared with the apparent progress made by the IRI since 1979. Yes, Dariush. It is by definition, backward. This is 2007 A.D., not 2007, B.C. Anyone who thinks this is acceptable in any society must be stoned (as in high) themselves. But let's not stop there. Let's address the rest, shall we?>>>

CRITIC

Interfering with play

I'll give Jafar Panahi's "Offside" a tepid "Ehhh?"

16-Aug-2007
One Sunday, I had the distinct hal-geery to attend a benefit screening of "Offside", the controversial and noted film by now-famed Iranian filmmaker Jafar Panahi (The White Balloon; The Circle, Crimson Gold). As advertised, the film is about 5 young women who try to sneak into the Azadi (Formerly Aryamehr) Stadium to watch the famous match between Iran and Bahrain that led to Iran qualifying for the 2006 World Cup. Resulting in a dismal first round elimination of Iran on the World Stage of Soccer, subsequently, summarily, forthwith, tout suite.>>>