EXTERMINATION

Die, you filthy insect

Iranians are now cockroaches and Iran is a roach infested sewer

07-Sep-2007 (25 comments)
What do you do with a cockroach? You kill it, most likely. How guilty do you feel if someone dropped one of those exterminator bombs in a hole infested with roaches? Not really guilty, you may even thank them or at least feel relieved. Well, Iranians are now cockroaches and Iran is a roach infested sewer. This cartoon appeared in both Investor’s Business Daily and The Columbus Dispatch. What really gets my goat is not the racist, stupid nature of the cartoonist, Michael Ramirez. No, not at all, I expect that such individuals exist. The real tragedy here is born of us, Iranians.

>>>

DEBATE

اندر جدل ناصر زرافشان با عباس میلانی

قلمی که در جبهه خودی آتش افروزی کند، آیا در غلاف مفیدتر عمل نمی کند؟

07-Sep-2007 (one comment)
متن نوشتار عباس میلانی در روزنامه کیهان را شاید بسیاری به یاد دارند. آن در زمانی دیگر و در شرائطی متفاوت نوشته شده بود و درست و یا نادرست بودن آن قابل گفتگو ست. ولی پرسشی اصلی در این مورد که در واقع زیر بنای نوشتار آقای زرافشان است، اینستکه آیا مصالحه سیاسی در شرائط ویژه، دارای یک انسجام از قبل پیشبنی شده و همه پسندی است که در هنگام گرفتاری همگی ملزم به رعایت آنند؟ و یا این در حد و مرز یک پدیده شخصی باقی میماند؟>>>

IDEAS

نهضت مشروطیت و دیانت بهایی

نگرشی نوین به گفتمان جامعه بهایی در عصر مشروطیت

07-Sep-2007
در حالی که انقلاب مشروطه ایران در سالهای اخیر به طور علمی و دانشگاهی مورد نقد و بررسی مبسوط دانشمندان قرار گرفته است لکن رابطه دیانت بهائی و انقلاب مشروطه ایران تا حد زیادی مجهول مانده است. دیدگاههای بهایی در مورد جنبش مشروطه به اشتباه ساده انگاشته شده و یا به یک یا دو جنبه محدود گشته است. نمونه واضح نوع اوّل ساده اندیشی را می توان در آثار ادوارد براون یافت. او که مهم ترین مستشرق اروپائی آن دوران به شمار میرود معتقد بود که بهائیان به دستور حضرت عبدالبهاء موضعی انفعالی در پیش گرفته بودند.(۴) به عقیده براون بهائیان فاقد برنامه ای جامع و همه شمول برای اطلاحات در ایران بودند>>>

NUCLEAR

Don't panic

Even Israel is ready to live with a nuclear Iran

05-Sep-2007 (5 comments)
Reports on an increased possibility of a US attack on Iran are raising some serious concerns. But I don't think it is anything but a psy-op, possibly this time by the liberals to frighten and provoke the Iranian government either to give up the enrichment or to do something stupid that could become a pretext for the more severe UN sanctions. There is absolutely nothing Bush could gain from such attack and this is not something that only the liberals are saying. >>>

MEDIA

رییس سایه‌ی رادیو زمانه کیست

اگر یک دفعه دیدید نبوی به آمستردام اسباب‌کشی کرد و در اتاق مهدی جامی نشست، تعجب نکنید

05-Sep-2007 (3 comments)
موقعی که داشتم برای تغییر اساسی ساختار و اینترفیس وب‌سایت رادیو زمانه فکر و طراحی می‌کردم، یکی از بزرگترین تاکیدهای مهدی جامی این بود که طراحی تازه هیچ شباهتی با «روز» نداشته باشد. خیلی روی «روز» حساس بود و هیچ دلش نمی‌خواست «زمانه» هیچ ارتباطی با آنها داشته باشد. برای همین هم یک بار سید نبوی پیغام داده بود که حاضر است مجانی برای زمانه طنز بنویسد تا مردم مجبور نباشد جوک‌های بقول او بی‌مزه و لوس نیک آهنگ کوثر را در زمانه تحمل کنند. ولی مهدی جامی بخاطر همان فلسفه‌اش در جدا نگه‌داشتن روز از زمانه شدیدا مخالفت کرد. گذشت تا یکی دو ماه پیش که یکدفعه در کمال تعجب سروکله‌ی سید نبوی در زمانه پیداش شد >>>

CONSPIRACY

We should start looking at ways that we as individuals can take responsibility for our own actions

04-Sep-2007 (one comment)
Honestly, I kind of agree with most but not all conspiracy theories. If we look at recent Persian history, there is now documented evidence that foreigners, especially the British, did in fact meddle badly in our affairs. They overthrew governments, toppled dynasties, and had prime ministers and other high officials assassinated or replaced. In fact, I wish George W. Bush, being a strong ally of British, would have learned a few things from them when it comes to dealing with the Middle East. Incidentally, did you notice that for the first 3 years of the war in Iraq, southern Iraq which, was under the control of British troops, was the quietest area? Accident? I think not.>>>

NEW GENERATION

چهره جدیدی از ما

رادیو زمانه – ببین دات تی وی – ایرانیان دات کام

04-Sep-2007
چند سالیست که در هر گوشه و کنار وقتی پای صحبت با ایرانیان را باز میکنم و در مورد مسایل مربوط به کشورم و یا بهتر بگم هموطنانم در داخل و جامعه ایرانی در خارج از کشور بحث و گفتگو اغاز میشه همیشه در یک نقطه ای از این گفتگوها همه چیز به نسل جدید یا جوان یا بهتر بگم نسل مدرن و پیشرفته ایرانی ختم میشه. در حقیقت همه کم و کاستی نسل قبل از نسل جدید یکدفعه سپرده میشه به نسل امروز ایران حتی در خیلی از موارد معرف ایران مدرن یا ایرانیان مدرن نیز به دوش این نسل قرار میگیرد و همچنین قرار این نسل آبروی از دست رفته ما ایرانیان را در همه عرصه ها به ما برگرداند. >>>

IRAN-U.S.

Smart strategy

Haleh is free, now what happens to Hannah Esfandiari?

04-Sep-2007 (42 comments)
On a sunny day in Washington, DC, my imaginary American scholar, Hannah Esfandiari, was sittining in her Kalorama-located house, opening a letter she had just received from Tehran, Iran. It was a job offer from a prominent think-tank at the heart of the Islamic Republic's policy-making machine. Her main job was going to be establishing contacts with Americans dissidents, scholars and activists and inviting them to Tehran to speak for high-rank Iranian policy-makers, top officers of the Revolutionary Guards and the intelligence ministry. But she could not take the job offer. Not because she was afraid of being charged with assisting a 'state sponsor of terrorism' and perhaps being sent to Guantanamo Bay.>>>

REVIEW

A surrogate tear

Inspiring story about formidable hardships Iranian women have endured over nearly a century

04-Sep-2007 (one comment)
A Mirror Garden is the memoir of an Iranian-American woman who has witnessed much of the events of the last century. Monir Shahroody, now a senior citizen living in New York, has seen it all and, with some help from her co-author Zara Houshmand, shares some of those memories with readers. As the world steps away from fantasy and dream, the fascination with true events has caused a profound shift to realism in literature, art, and entertainment. Gone are the days of classic literature where a writer had to fabricate a story. Today, fiction seems to have lost its appeal and the publishing market, responding to public demand, is leaning more toward memoirs and fact-based stories. >>>

VIEW

College of cardinals

Elections, challengers and the future

04-Sep-2007 (2 comments)
The Assembly of Experts (Majlese Khobregane Rahbari) is one of the more powerful political institutions in Iran. Its main job is to appoint Iran’s Supreme leader, supervise his performance, and if it deems suitable, to dismiss him. Some have compared its task to that of the College of Cardinals in the Vatican who has the responsibility of choosing the next pope. All of the assembly's 86 members are either Ayatollahs or Hojjatoleslam (one rank below). To be considered as a member, each cleric must show relative “ejtehad". This qualification permits an Islamic cleric with the religious authority to interpret Islamic law, a qualification which takes many years of study and experience.>>>

WAR & PEACE

یک پرسش

آیا جهان بدون جنگ ممکن است؟

04-Sep-2007 (2 comments)
گفت آرزو بر نو جوانان عیب نیست! البته جهان بدون جنگ استبعاد عقلی ندارد. علیرغم ادعا های زیادی هم که میشود کسی طبیعت انسان را زیر ذره بین نگذاشته که اثبات کنند انسان بذات جنگجوست. خدا را چه دیده اید؟ شاید هم ذات ما صلح طلب بوده و همه این تاریخ پر از جنگ بشر را باید به حساب استثنائات بگذاریم. بعضی ها هم اصلاً خیال همه را راحت کرده و میگویند ذات انسان هم جنگ طلب است و هم صلحخواه. مثلاً نیچه دوگانگی طبایع آپولونی (به پیروی آپولو خدای موسیقی و هنر یونانی) و دیانیزوسی ( به پیروی دیانوسیس برادر ناتنی آپولو و خدای شراب) را در "تبار شناسی اخلاق" و "مرگ تراژدی" خود مطرح کرده است>>>

FREE SPEECH

آزادی بیان متعلق به گروه خاصی نیست

آزادی بیان حق همه است حتی آنانی که به نظر ما اشتباه ترین حرفها را به زبان میاورند

03-Sep-2007 (9 comments)
صحبت درخشان و خلجی یا هر شخص دیگر در میان نیست. بحث اینکه آیا من موافق خط فکری این یک یا خط مشی سیاسی آن یک هستم نیز نیست. مسئله بسیار اساسی تر از این حرفهاست که در بین نظرات شخصی ما نسبت به این یا آن گم شده است. اکثر ما ایرانیها - و خیلیهای دیگر - خط قرمزها و حد نصابهایی برای آزادی قائل هستیم. این حتی شامل حال به اصطلاح لیبرالهایمان نیز میشود. تا اینجای قضیه هرچند جای بحث دارد اما حرفی نیست. مشکل از آنجایی شروع میشود که حد نصاب آزادی افراد را مطابق با افکار بسته و زنگ زده خود محک میزنیم

 

>>>

IDEAS

تاريخ ما و سکولاريسم

نسل جوان ايرانی می تواند بر سکوی سابقهء بومی و خودی بايستد و خواهان آزادی و عزت شود

03-Sep-2007
ما می توانيم اعتقاد به سکولاريسم و کوشش برای اعمال آن را از حوزهء زندگی مدرن بيرون کشيده و آن را در سراسر تاريخ انسان جستجو کنيم تا بدانيم که اگرچه اين آرزو نمی تواند «نو» باشد اما چرا کمتر اتفاق افتاده است که يک چنين آرمانی، که در سايهء آن مردمان می توانند، در عين داشتن عقايد و مذاهب گوناگون، زندگی آسوده و صلح آميزی داشته باشند، نمی توانسته براحتی صورت تحقق بخود بگيرد و تاريخ آدمی، در فضای گمشدگی تساهل و صلح، در سيطرهء تحميل زورگويانهء عقايد، و در کوشش برای اينکه حاکمان همگان را به رنگ خود درآورند، پر از جراحت و چرک و خون است. >>>

DEBATE

جزوه « ساواک »

اشاره به نوشته دکتر ناصر زرافشان در نقد گفتار دکتر عباس ميلانی

01-Sep-2007 (one comment)
آقای دکتر ميلانی در آن گفتگوی کذائی با روزنامه «هم ميهن» شديدأ به نيروهای چپ بخاطر اينکه تحت تأثير «فرهنگ روسی » قرار داشته و دارند ، حمله کرده است ، آنهم بدين جهت که طرفداران آن ها ،« چيزی بنام فرهنگ جمعی راه انداختند » و در آن رابطه کوچکترين نقشی برای « فرد» قائل نشدند. او در آن گفتگو بدون اينکه به نقش مهمی که حاکمين سرکوبگر و سانسورچی که با اعمال خود جلوی چاپ اکثر کتاب های سياسی و روزنامه و مجلات را گرفتند و درآن رابطه اين امکان را بمردم ايران ندادند تا در جامعه ايران برخورد عقايد صورت گيرد و نيروهای سياسی برای نظرات و عقايد خود بطور علنی در بين مردم به تبليغ،ترويج و روشنگری دست بزنند و سره را از ناسره جدا کنند، تمام کاسه کوزه ها را سر چپ و در پيشاپيش آنها حزب توده خرد کرده است. گويا در بوجود آوردن آن وضع، نهادهای سرکوبگر رژيم شاه ، همچون ساواک و دستگاه سانسور رژيم، کوچکترين نقش منفی نداشته اند. >>>

FREE SPEECH

Hoder's recent problems

What matters is that his postings are interesting and thought provoking.

31-Aug-2007 (24 comments)
The moral of this story was that freedom of speech can only exist as long as the speech is in-line with the policies of certain groups. Otherwise, it is a source of trouble and better be silenced, even if it is in the price of false accusations. If you take the time to read Khalaji's complaint, you'll notice that the points he has raised are quite inaccurate and sometimes ridiculous. They are mostly based on mis-translations of Hossein's original article and were only aimed at scaring the hosting company. In his defense, Hossein has recently written a detailed article pointing at all the inaccuracies in Khalaji's complaint. Of course, he has the right to sue Khalaji, but that won't change the fact that what has happened is unjust and very alarming. Let's ask ourselves, who is in charge of defending the freedom of speech of a blogger? >>>