OUTLOOK

نظامی که دیگر نبود

جمهوری اسلامی چاره ای جز سقوط در بستر سپاه نداشت

16-Oct-2009 (12 comments)
رژیم جمهوری اسلامی دیگر وجود خارجی ندارد، هرچند بسیاری هنوز در شوک حوادث ماه های اخیر به سرمی برند و این تغییر رژیم را نمی بینند. از این رژیم تازه می توان به عنوان «حکومت اسلامی» نام برد. نظام حکومت اسلامی با نظام پیش از خود تفاوت هایی اساسی دارد: اولا ً «نظام جمهوری اسلامی» مشروعیت خود را از انقلاب بهمن ۵۷ و مشارکت میلیونی مردم و رای آنها می گرفت. نظام «حکومت اسلامی» فاقد چنین مشروعیتی است و به رای مردم تکیه نکرده و نخواهد کرد>>>

REMINDER

The Death March

It is a folly to consider the nuclear negotiations and human rights concerns as mutually exclusive

16-Oct-2009 (2 comments)
More than a hundred detainees have been on trial for the past two months in what have been widely condemned by human rights organizations as "show trials" without minimal adherence to standards of due process and fair trials. The defendants are a mixture of well-known personalities, regular street protesters, and a small group who were detained before the election and accused of connections with opposition groups. The inclusion of the latter group, arrested in April 2009, well before the June 12 election, in trials connected with post-election unrest has been somewhat of a mystery until now>>>

RETRIBUTION

عفو یا انتقام

مسبب فاجعه نه مادر احسان نصراللهی بلکه نظام قضایی حاکم بود

16-Oct-2009 (5 comments)
تراژدی قتل بهنود شجاعی دو رویه دارد. یکی سرنوشت جوانی است که به خاطر دست داشتن در یک نزاع خشونت‌بار در سن زیر 18 سال، به صورت خشن و فجیعی کشته می‌شود. دیگری وضعیت مادر داغدیده‌ای است که مجبور می‌شود (آری، مجبور می‌شود) برای تسلی خاطر خود دست به قتل بزند. و این دومی فاجعه‌ای کمتر از اولی نیست. نظام قضایی ایران بر فرهنگی استوار است که به دوران بدویت بشر بر می‌گردد. در این فرهنگ، مجازات به معنای مدرن جایی ندارد و در برابر جنایت دو، و تنها دو، واکنش وجود دارد: عفو یا انتقام>>>

STORY

Occupation

At the intersection he ducked under the gun barrel of a tank and turned right

16-Oct-2009 (14 comments)
Exactly ten minutes after seven. The young man took his eyes off the clock. Dressed and briefcase in hand as every morning, he was ready to leave. He threw a satisfied glance at this room where he felt quite safe. Then the old feeling came back to him, Will he return to his house again? And a heavy sadness gripped his chest. He carefully locked the door behind him and descended the stairwell. If someone asks him When did you leave the house? what will he say?>>>

STORY

The Orange 'n' Torange Girl (2)

"Beware Deevs!"

16-Oct-2009 (3 comments)
"O’ you Human!" said the doting female Deev. "Why are you in the world of Deevs? I see you’ve passed through the Forest of the Pestering Paries intact and reached my domain. Obviously your star is shining and your luck is in your hand. Tell me your story. Why have you come here?" The Prince told his story and asked her how he could reach the Orange ‘n’ Torange Orchard. "The Orange ‘n Torange Orchard is in Pariestân on the Mount Qâf," the female Deev said, "a country also known as Shâd-o-kâm (delight and pleasure), the capital of which is the beautiful city of Johar-abâd or Jewel City>>>

NOVEL

هوس ٤

زن همیشه میزبان است و مرد مهمان. پس رعایت حالش را بکن

16-Oct-2009
زمستان به اواسط دی ماه رسیده بود. اوج سرما و برف و باران بود اما در قلب مریم و ستار آتشی بر پا بود. آن دو دوست داشتند خود را فریب بدهند و رابطه ای که میانشان برقرار شده بود را فرایندی گذرا و ناشی از نزدیکی دو جنس مخالف در اوج تنهایی و نیاز به آرامش بود نه یک دلبستگی عمیق و همیشگی. هـر دو می دانستند این پیوند سرانجامی ندارد و پس از پایان عهد و قرار باید توسط خودشان از هم بگسلد>>>

HOME

Good child of the south

The unwavering spirit of my hometown Khorramshahris was humbling

14-Oct-2009 (4 comments)
The year 2009 had begun with so much hope for me because I was glad Obama was elected (I had prayed for 4 years that he runs and get elected). However; the bad economy cut in pay, and the overall situation in the world since 2008,affected me as well, so the possibility of going to Iran seemed unlikely. Well, the bacheye khoobe jonoob (the good kid from the south) in me had to find a way to go to Iran. I had cried hard while glued to TV during post election in Iran. I tightened my bell anyway I could, and even began to ride the train>>>

OUTLOOK

2020 Olympics in Iran?

Could Iran ever host the Olympics or World Cup?

14-Oct-2009 (13 comments)
Last past week, as we witnessed Brazil being awarded the Olympics for 2016, I could not help but wonder if there was even the remotest possibility of Iran or perhaps Tehran being awarded the Olympics for 2020. I know it’s a distant possibility - a silly dream. But could it be that Iran, or more specifically Iranians can put right, what is so badly wrong with Iran within four years? Having been in Brazil in the mid 70’s, I have watched how Brazil has transformed itself from decades of dictatorship and backwardness to a modern, secular, democratic and vibrant nation we can all be proud of as a positive contributor to the international community>>>

DERAKHSHAN

چو عضوی به درد آورد روزگار...

دفاع از حسین درخشان و اعتراض به حکم اعدام او وظیفه ی هر انسان آزادی خواهی است

14-Oct-2009 (43 comments)
نزدیک به یک سال از دستگیری حسین درخشان میگذرد. ابتدای دستگیری اش در وبلاگشهر گرد و خاک زیادی به پا شد . بعضی او را خائن به ملت و بعضی او را پدر ملت و بعضی او را ناجی افسانه ای خواندند. من در دسامبر سال گذشته این مطلب را در مورد درخشان نوشتم. و امروز هم همان احساس را در مورد درخشان دارم. حسین درخشان نه انسان خوبی بود ، و نه دوست خوبی برای انسانهایی که به او اعتماد کردند. ولی حسین درخشان یک انسان است. و یک انسان حتی اگر بد کند و بدی کند و حتی اگر مثل حسین درخشان باشد ، باید از حقوق انسانی اش دفاع کرد. >>>

HAMED

This land is my land

Nikpay is essentially a modern composer with a contemporary social outlook

14-Oct-2009 (2 comments)
The American who first sang, “This land is my land,” had a sticker on his guitar that said, “This machine kills fascists.” The great Woody Guthrie is lovingly remembered for singing what was in the heart of the people during a crisis of injustice in his country. Last week I traveled five hundred miles to hear an Iranian musician sing out Iran’s recent anguish in a new song parallel in name and spirit to Guthrie’s historic “This land is my land.” Hamed Nikpay’s setar has no anti-fascist sticker on it, but his green wristband says the same thing as he sings, “I am the owner of this land.”>>>

STORY

The Boy of Color

One day he would find the source, and then he would not have to worry about angles

14-Oct-2009
The boy of color rises in the world. He is sleepy, but there is something burning in him right away. There was sleep, and there were dreams, but something from the world he saw yesterday survives past those and tells him to be ready as soon as he awakes. It did not slow down at night, amidst the silence and amidst the darkness, and he did not expect it to. It was the same world after all. It was only night, and he had given up on fearing it and he had given up on believing that it would change anything too>>>

DREAM

قلب مهربان آقای غول

با شادی لباسم را در آوردم. پارچه ی ساخته شده از پر را به تن کردم. سبک شدم

14-Oct-2009 (4 comments)
از میان بازوهای دریا که خلیج کوچکی در خشکی برای خود ساخته بود گذشتم.صخره های آویزان، پرده های آسمان را می سابیدند.چکه های پودر شده به روی زمین پاشیده می شدند. درختان سرو، هوای مابین قله های برفی و جنگل های سبز را معطر کرده بودند. ریه ام را از این بوی خوش پر کردم تا برای بقیه ی راه عطر، کم نیاورم.قایق باد بانی خودم را به اسکله ی چوبی با گره های کلفت بستم. دریا می رفت که برای ساعت های آتی آشفته شود.محل بستن قایق، جای امنی بود. نگرانی را از خودم دور کردم>>>

POETRY

پنج سبز
14-Oct-2009 (2 comments)
هاشور خورده گونه هام، از خراش،
از خط چشم وُ ریمل، در اشک ِ گاز،
پرتاب می کنم هرچه سنگ وُ آجر
بر سر ِ حرّامی ی اسلحه پوش.
زیر گلویم لوله می شود
گلوله >>>

VIDEO

Kind of Persian

Music: Nima M. Video: Ahmad Kiarostami

13-Oct-2009 (14 comments)
>>>>>>

SOLIDARITY

Mourning Mothers

Stand with human rights activist mothers worldwide

12-Oct-2009 (2 comments)
We may think this kind of protest is new in Iran, but Iranian mothers have always spoken out against violence, disappearance and the torture of their sons and daughters. Prior to the 1979 revolution, only two mothers’ organizations existed in the country. Both were affiliated with underground groups involved in struggles for democracy. They worked in opposition to the monarchy of the Shah’s regime, who’s policies had turned, at the end, to the jailing and torture of intellectuals, feminists, students, and labour union advocates>>>