Author

All Posts

Open,

تنش خلاق

یکی از معما های تاریخ بشر فتوحات برق آسای اعراب مسلمان شده در قرن هفتم میلادی است. علل بسیاری برای این پدیده تاریخی نقل شده...
Open,

دو گام به پیش

فیلسوف اجتماعی و متألّه رادیکال آلمانی ارنست بلوخ که از بنیان گذاران الهیات آزادی است نقل میکند که روزی بدیدن جامعه شناس شهیر گئورگ سیمل...
Open,

Face of change

Dystopian predictions of Ray Bradbury in the science-fiction novel Fahrenheit 451 not withstanding, it turns out that enhancing communication technologies can empower rather than enslave...
Open,

مانی

این ترم درس جدیدی بنام "مذهب و جامعه" برای دانشجویان مبتدی رشته جامعه شناسی گفتم و این بهانه ای شد که بار دیگر در مورد...
Open,

فیلم تکراری؟

اینروزها که تنور انتخابات در حال گرم شدن است بسیاری در مورد کاندیداتوری رهبران نهضت اصلاحات سخن میگویند.  نوشتار های بسیار جالبی هم از دست...
Open,

یک پرسش

گفت آرزو بر نو جوانان عیب نیست! البته جهان بدون جنگ استبعاد عقلی ندارد. علیرغم ادعا های زیادی هم که میشود کسی طبیعت انسان را...
Open,

عقل، دین و خشونت

پاپ بندیکت شانزدهم (کاردینال راتزینگر سابق) در سخنرانی پارسال خود ( تحت عنوان ایمان، عقل و دانشگاه) در روزنبرگ تلازمی بین دین غیر عقلانی (به...
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!