سبزپوش قلابی

پاسخی به آقای اکبر گنجی


Share/Save/Bookmark

سبزپوش قلابی
by Sohrab_Ferdows
14-Aug-2009
 

اخیرا وبسایت روز آنلاین از قول آقای گنجی مطلبی درج کرده (دموکراسی و دیکتاتوری پرچم) که نشان میدهد ظاهرا صدای آنچه که از دید ایشان "دیکتاتوری پرچم" خوانده میشود بگوش ایشان هم رسیده! آقای گنجی در این تحلیل خود به روشنی میگوید که به پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان ایران اعتقادی ندارد و از طرف دیگر هم اعلام میکند که پرچم ملی ایران را مردم انتخاب میکنند! ایشان در بخشی از مطالبشان میفرمایند به همان دلیل که مثلا حزب دموکرات آمریکا اجازه نخواهد داد یک جمهوریخواه در کنوانسیون آنها پرچم حزب جمهوریخواه را بالا ببرد بدون اینکه کسی بتواند آنها را متهم به دیکتاتوری کند، پس حرکت ایشان هم نمیتواند به دیکتاتوری تعبیر شود! قبل از اینکه دور شویم از این قسمت عین نوشته را در اینجا نقل میکنم:

2- "دموکراسی

در نظام های دموکراتیک هر گروه و دسته ای مجاز به فعالیت به صورت سازمان یافته و با پارچه رنگینی است که نماد آن گروه خاص است. به همین دلیل، گروه های ورزشی، نمادهای خاص خود را دارند. گروه های سیاسی و احزاب هم دارای نمادهای خاص خود هستند. آزادی فعالیت جمعی، و داشتن نماد خاص، مقتضای دموکراسی است. اما دیکتاتوری مقتضای دیگری دارد:

1-2- افراد، گروه ها و سازمان های مستبد، نمادهای مقبول خود را به دیگران تحمیل می کنند. به عنوان مثال، در آمریکا احزاب دموکرات و جمهوری خواه، نماد های خاص خود را دارند. این مقتضای دموکراسی است. حال در عالم خیال یک صحنه را به تصویر کشید. حزب دموکرات اجلاس حزبی برگزار کرده است. افراد حزب جمهوری خواه به اجلاس وارد می شوند و پارچه های نماد حزب خود را در اجلاس دموکرات ها بالا می برند. دموکرات ها به آنها می گویند این اجلاس ماست، شما چرا پارچه ای را که نماد حزب شماست، در اجلاس ما بالا برده اید؟ جمهوری خواهان در پاسخ می گویند: شما اگر نگذارید ما نماد مقبول خود را در برنامه ی شما بالا بریم، اثبات می شود که شما دیکتاتور هستید.

2-2- حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه، همین طور تیم پرسپولیس و استقلال، می توانند نماد های خاص خود را داشته و آن را در برنامه های خاص خود بالا برند. نه آنکه در برنامه ای که متعلق به گروه دیگری است، نماد خود را به حاضران تحمیل کنند"

در این بخش دو نکته جلب توجه میکند که طرز تفکر و دیدگاه نویسنده و نیز بیخبری ایشان را نسبت به مفهوم دموکراسی بخوبی میتواند نشان دهد. نخست اینکه معلوم نیست ایشان از کجا به این نتیجه گیری رسیده اند که دموکرات ها یا جمهوری خواهان آمریکا در جلسات یکدیگر نمیتوانند در حالیکه حزب خودشان را نمایندگی میکنند شرکت کنند یا علائم و سمبلهای حزبی خود را با خود همراه داشته باشند؟ ایشان بهتر است اول کمی در باره اینجور چیزها بررسی و ببینند که آیا احزاب سیاسی آمریکا با مخالفان حزب خود چنین رفتاری دارند و بعد حکم صادر کنند. دیگر اینکه معلوم نیست دموکراسی و حزب بازی از کی تا حالا رنگی یا پارچه ای شده که حتما هر کسی یا حزبی باید با پارچه نماد خودش به میدان بیاید؟!

از نوشته ایشان چنین استنباط میشود که معنی دموکراسی را با مسابقه دو تیم فوتبال عوضی گرفته باشد و گرنه مثال پرسپولیس و استقلال ایشان برای توجیه اینکه ایشان با حضور هر کسی که حتی برای حمایت از هدف ایشان (نه برای شخص ایشان) با داشتن پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان حضور پیدا کرده بود مخالفت نمود، پذیرفتنی نیست. این موضوع در حقیقت باعث تاسف است که امروز، در نتیجه کم کاری فعالین واقعی برای دموکراسی و آزادیخواهان راستین، کسانی میخواهند خود را پیشاپیش حرکتهای آزانیخواهانه مردم ایران بیاندازند که درکشان از آزادی و دموکراسی بسیار محدود است و از "کثرت گرائی" دور تر نمیرود که آنرا هم باید دید چگونه تعریف میکنند. در فرهنگ دموکراسی برای اینان چیزی بنام "تحمل مخالف" جائی دارد و هر طور شده یک بهانه ای برای در رفتن از زیر آن پیدا میکنند.

آقای گنجی در همانجا زیر تعریف "پرچم ملی" از پرچم جمهوری اسلامی نام میبرد که معلوم نیست اگر به عقیده ایشان پرچم را مردم باید تعیین کنند چرا ایشان پرچم جمهوری اسلامی را که هرگز به رای مردم گذاشته نشده فقط به این دلیل که همه دولتهای خارجی آنرا به رسمیت میشناسند بطور تلویحی تنها پرچم ایران معرفی میکنند؟

آقای گنجی در بخش دیگری از مطالبشان میگویند که هرگروهی میتواند برود و برای خودش مراسمی بگذارد و پرچم خود را هم بالا ببرد و در این میان بطور مشخص از سلطنت طلبان و مجاهدین خلق نام میبرد و این موضوع را که هیچکس مانع نمیشود که آنها پرچمشان را بر افرازند به عنوان سند آزادیخواهی و دیکتاتور نبودن امثال خود ارائه میدهد تا بعدا حضور دیگران را با پرچم در اطراف سازمان ملل در هنگام جرای برنامه اعتصاب غذای خود برای درخواستهای محدود از حکومت اسلامی یک عمل دیکتاتور مآبانه نشان دهد. آقای گنجی بداند که آنروزها که ما و صدها و هزارهای دیگر در سراسر دنیا برای آزادی امثال او از زندان دژخیمان حکومت اسلامی و نیز برای رسوا کردن عاملان جنایتهائی مثل قتلهای ناجوانمردانه زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب و دیگران گلوی خود را در مقابل مقر نمایندگان رژیم جنایتکار اسلامی میدراندیم، کسی به ما نمیگفت هر گروهی برود برای خودش مراسمی بگذارد و پرچمش را هم داشته باشد. در آن روزها ما همه کنار هم ایستاده بودیم و فریادمان یکی بود و نشانی هم از این دار و دسته سبز شما نبود. شما که ظاهرا خودتان یک قربانی حکومت اسلامی بوده اید چرا در جدا سازی نیروها اصرار میورزید؟ شما فکر میکنید که کی هستید که بتوانید با جمع کردن گروهی زیر شعارها و حرکات تفرقه افکنانه خودتان دیگران را به انفعال بکشید؟

اینرا بدانید که ما آزادی خواهان ایرانی در خارج از کشور حضور شما را خارج از زندان یکی از موفقیتهای خودمان میدانیم نه آنها که امروز زیر پرچم سبز شما گرد میآیند اما با همه اینها از شما هیچ انتظاری هم نداریم ولی حد اقل آنقدر انصاف داشته باشید که کار خود را با آسمان ریسمان توجیه نکنید. در طول تاریخ همیشه آنها که در مقابل قدرتمداران ایستاده اند گروه های کوچک بوده اند و اکثریت مردم فقط زمانی به حرکتهای مخالف پیوسته اند که زمینه امنیتی برای حضور آنها بوسیله همان گروههای کوچک فراهم شده باشد. شما نمیتوانید با این حرفها و حرکات مبارزه آزادیخواهان راستین ایرانی را در خارج از کشور تخطئه و یا منحرف و ما را خسته کنید. ما خسته نمیشویم همانطور که در طول سی سال گذشته نشدیم و وجود هر نوع حرکت مخالف حکومت اسلامی در طول این زمان، چه شما بخواهید و چه نخواهید و چه قبول کنید یا نکنید، زیر تاثیر حرکات و فعالیتهای آزادیخواهانه ما بوده است.

آقای گنجی باید بدانند که این دیگران نیستند که میخواهند جنبش باصطلاح "سبز" را مصادره کنند بلکه این گروهی از عوامل حکومت اسلامی هستند که زیر نام جنبش سبز میخواهند با سپر بلا کردن مردم ایران جنبش آزادیخواهانه مردم را به سود بخش دیگری از این حکومت فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی مصادره و برای آن مشروعیت انقلابی بدست بیاورند. ما اجازه این کار را نخواهیم داد. مردم ایران فریاد کردند "استقلال آزادی جمهوری ایرانی". آنها فریاد کردند و به موسوی گفتند "موسوی پرچم ایران منو پس بگیر". آقای گنجی، شتر سواری دولا دولا نمیشود. مردم ایران در مقابل گلوله جنایتکاران حکومت اسلامی در داخل کشور با شجاعت فریاد میزنند و در خواست خود را با صراحت میگویند. ما اجازه نخواهیم داد که گروهی فرصت طلب که تا دیروز کاری جز جمع آوری مال منال نداشتند و در هیچ حرکت اعتراضی ایرانیان در خارج از کشور خضور نداشتند امروز خود را به عنوان نمایندگان جامعه ایرانی معترض جا بزنند و حرکت آنها را با ارائه خواستهای محافظه کارانه خود به انحراف بکشند.

شما نماینده اعتراضات مردم ایران نیستید چون شهامت بیان خواستهای آنها را با صراحت، در حالیکه در یک کشور آزاد زندگی میکنید ندارید. این ما هستیم که نماینده راستین خواستهای مردم ایران هستیم. این ما هستیم که حکومت اسلامی را مانند مردم درون کشور نمیخواهیم. این ما هستیم که تنها پرچم ملی مردم خود را حمل میکنیم و به آن هم افتخار میکنیم. شما بروید دنبال همان تکه پارچه تان. شما برای جدائی انداختن آمده اید و احتمالا میخواهید از این شور انقلابی مردم برای خود کلاهی بسازید. شما در "دگر باشی" و "دگر اندیشی" چیزی جز خودتان نمیبینید در حالیکه ما از اینجا شما را هم میدیدیم گو اینکه یک واژه از سخنان شما برایمان معنی و پیام مهمی در بر نداشت و حالا هم ندارد. در آنروزها کسی به ما نمیگفت اگر آزادی گنجی را میخواهید به ایران بروید و جلو زندان اوین سر و صدا راه بیاندازید و عجیب اینست که ما امروز چنین حرفهائی را از شما میشنویم. واقعا که عجب روزگاری شده!

بعد از دادن حد اقل حدود دویست کشته در طی در گیریهای اخیر، آقای گنجی هنوز میگوید مردم در ایران حاضر نیستند با حکومت اسلامی در افتند و کشته بدهند. ایشان تنها راه دیگر برای تغییر سریع حکومت اسلامی را حمله خارجیها میداند و به همین جهت معتقد است که همه باید پشتیبان نظریه ایشان برای تغییر در حکومت اسلامی از راه انتخابات و بصورت تدریجی باشند. آقای گنجی آنان را که بر خلاف نظر ایشان خواهان دگرگونی بنیادی در سیستم حکومتی ایران هستند دنباله روان نظریه و حرکت لنینیستی میداند که هرگز برای مردمش دموکراسی بدنبال نداشت. در عین اینکه این حرف درست است که روش لنین دموکراسی در پی نداشت باید به اآقای گنجی یاد آور شوم که آنچه که لنین میخواست "دیکتاتوری پرولتاری" بود که بآن هم رسید. از آن گذشته مگر در همین دو دهه اخیر نبود که در لهستان یک رهبر جنبش کارگری توانست حرکت مردمش را پیش ببرد و یک سیستم آزاد و دموکراتیک را در کشورش بنیان بگذارد؟ مگر کارگران و رهبران جنبشهای کارگری ما در ایران چه چیزی کم دارند؟

نمونه دیگر در گرجستان بود. کی گفته که حتما باید نیروی خارجی حمله کند که آقای گنجی چنین ادعائی را مطرح میکند؟ پیش کشیدن موضوع حمله خارجی فقط به جمهوری اسلامی کمک میکند و هیچ بازدهی برای کمک به حرکت آزادیخواهانه مردم نخواهد داشت. از طرفی دیگر، عنوان کردن اینکه حکومت اسلامی شرکت هواداران شاهزاده رضا پهلوی را بهانه سرکوب جنبش سبز کرده از نظر استدلال برای توجیه رفتارهای جنایتکارانه دست اندر کاران حکومت اسلامی بسیار سست و خالی از هر گونه ارزش منطقی و حقیقتی است. جمهوری اسلامی سالهاست که خون دهها بلکه صدها هزار ایرانی را ریخته و روزی نیست که جنایتی بوسیله عوامل و ایادی این دستگاه مافیائی صورت نگیرد. مگر قربانیان قتلهای زنجیره ای که خود شما آقای گنجی در افشاء آن نقش داشتید چه ارتباطی به مجاهدین یا رضا پهلوی داشتند؟ این حرفها برای توجیه رفتارهای غیر انسانی حکومت اسلامی در حق مردم ایران به هیچ وجهی قابل پذیرش نیست.

پایان کلام اینکه، بدون هیچ شبهه ای، حرف آخر را مردم ایران در داخل کشور خواهند زد ولی از آنچه ما تا کنون شاهد آن بوده ایم و در درون مرزهای کشورمان ایران اتفاق افتاده، شما آقای اکبر گنجی، منعکس کننده خواستهای واقعی مردم ما نیستید. حقوق بشر و مسائل دیگر هم ملک خصوصی شما و دار و دسته قلابی سبزپوشان خارج از کشور نیست که عمله گروهی از بازیگران جنگ قدرت در د اخل ایران هستند. این انتخاب شماست که راه خود را با مصلحت طلبی در مسیری انتخاب کرده اید که همسو با زندانبانان پیشین شماست. شما چنین میخواهید. چنین بادا.


Share/Save/Bookmark

Recently by Sohrab_FerdowsCommentsDate
آخوندهای فُکُلی
-
Nov 15, 2012
Closing of Islamic Republic embassy in Canada
4
Sep 08, 2012
قصٌه های تکراری
3
Aug 26, 2012
more from Sohrab_Ferdows
 
Mardom Mazloom

‫فردوس نازنین،

Mardom Mazloom


‫لازم به تکرار نیست، بلاگت را از پائین تا بالا خواندم و نظرات را دیدم و اون چیزی را که میباست متوجه شوم را شدم.

‫موفق باشی ایرانی خارج از ایران.


Sohrab_Ferdows

Mardom Mazloom

by Sohrab_Ferdows on

دوست نازنین، شما چرا توی دهن من حرف میگذارید؟ من اگر بخواهم. بگویم آقای گنجی مزدور جمهوری اسلامیست چرا باید تلویحی بگویم؟ مگر بلد نیستم مستقیما حرفم را بزنم؟ دوست گرامی من از کسی خورده برده ای ندارم که تلویحی حرف بزنم هر چه خواندید همانست. من نمیتوانم جلوی شما را بگیرم که از حرفهای من طبق دلخواه خودتان تعبیر و تفسیر در بیاورید و قرار هم نیست که من دهانم را ببندم جون شما ممکن است تعبیرات کجکی از حرفهای من داشته باشید. تازه در همین نقل قولها هم که از من آورده اید بخشی را حذف کرده اید که معنی واژگان را بکلی دگرگون کرده. مثلا این قسمت کجا و آنچه شما آورده اید کجا: "بلکه این گروهی از عوامل حکومت اسلامی هستند که زیر نام جنبش سبز میخواهند با سپر بلا کردن مردم ایران جنبش آزادیخواهانه مردم را به سود بخش دیگری از این حکومت فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی مصادره و برای آن مشروعیت انقلابی بدست بیاورند"

و من میتوانم هزار بار دیگر هم اینرا تکرار کنم چون واقعیتی است که جلو چشم همه است. اگر شما فکر میکنید عوامل جمهوری اسلامی در این جریان بیکار نشسته اند باید بگویم در اشتباه هستید و این بخش از مقاله در واقع هشداری است به آقای گنجی که با هشیاری بیشتری مواضع خودش را انتخاب کند تا مورد سوء استفاده آن عوامل قرار نگیرد. در مورد اینکه آقای گنجی نامه ای نوشته و کسانی هم امضا کرده اند اگر چه نامه های ایشان چندان چیزی که به جنبش مردم کمک کند ندارد ولی کارشان قابل تقدیر است و من هم در آن باره چیزی ننوشتم اما موضوع اینست که یک کار خوب شما به معنی درستی همه کارهای شما نیست. من شخصا نامه های زیادی را امضا کرده ام و میدانم که بسیاری از ایرانیان دیگر هم همینکار را کرده اند ولی معتقد نیستم که این نامه نگاری ها اثر مهمی در حل مشکلات سیاسی کشور ما خواهد داشت. در مورد پرچم همانطور که قبلا هم گفته ام ما فقط یک پرچم ملی داریم که آنهم پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان است و تا زمانیکه این پرچم در یک رفراندم ملی از طرف مردم تغییر نکرده از طرف من و بسیاری ایرانیان دیگر بعنوان تنها پرچم ملی ایران شناخته میشود. روبان سبز یا هر تکه پارچه سبزی میتواند در زیر این پرچم تعلق خود را به عموم ملت نشان دهد و از اینراه قوی تر شود. با شما موافقم که پرچم مسئله اصلی ما نیست اما اگر شما بخواهید دیدگاه خودتان را در مورد این پرچم از همین حالا به من تحمیل کنید آنوقت مسئله میشود. خواهش میکنم مطالبی که در پیامهای پیشین نوشته شده مطالعه بفرمائید که نیازی به تکرار حرفها نباشد. موفق باشید

.

 


Mardom Mazloom

‫آقای فردوس،

Mardom Mazloom


در طول مقالهء جنابعالی آقای گنجی بسیار منفی ترسیم شده است. شما از واژه هائی همچون «شهامت نداشتن»، «جدائی انداختن»، «شور انقلابی مردم برای خود کلاهی ساختن»، ... برای گنجی استفاده میکنید بعد در دهمین پاراگراف خود میگوئید «آقای گنجی باید بدانند که این دیگران نیستند که میخواهند جنبش باصطلاح "سبز" را مصادره کنند بلکه این گروهی از عوامل حکومت اسلامی هستند که زیر نام جنبش سبز میخواهند با سپر بلا کردن مردم ایران جنبش آزادیخواهانه مردم را به سود بخش دیگری از این حکومت فاسد و جنایتکار جمهوری اسلامی مصادره و برای آن مشروعیت انقلابی بدست بیاورند.». پس چون اقای گنجی میخواهد از «شور انقلابی مردم برای خود کلاهی بسازد» و این «جنایتکارهای جمهوری اسلامی هستند» که میخواهند با «با سپر بلا کردن مردم ایران جنبش آزادیخواهانه مردم»، «جنبش جنبش باصطلاح "سبز" را مصادره کنند». شما تلویحاً به آقای گنجی بر چسب جنایتکار جمهوری اسلامی را زدید.

‫بعد با پست اخیرتون شما هم حرف گنجی بر این مبنا که پرچم ملی ایران را مردم انتخاب میکنند را میزنید!

‫در هر صورت چیزیکه مشخصه اینکه مشکل اصلی مردم در وضع حال جنایت فاشیستی اسلامیست و نه پرچم. و همچنین ما ایرانیهای خارج باندازهء کافی کشورمون دوست نداریم که همه یک صدا در راه برکناری این رژیم جنایت کار قدم بر داریم, کاریکه کسانی همچون آقای گنجی دارند انجام میدهند.... و من میگویم که بر این کار باید ارج قائل شد.


Sohrab_Ferdows

Mardom Mazloom

by Sohrab_Ferdows on

من فکر نمیکنم شما به خودتان زحمت مطاالعه مقاله را داده باشید وگرنه چنین حرفهائی را نمیزدید. من احتیاج نمیبینم که در مقابل ادعاهای بی پایه شما از خودم دفاع کنم ولی از شما یک پرسش دارم. شما در کچای مقاله بالا دیدید که من آقای گنجی را مزدور و جیره خوار جمهوری اسلامی خواندم؟ همه مطلب بالا در اینست که آقای گنجی حرفهایش را بشیوه انحصار گرایان میخواهد به همه حقنه کند و در عین حال حرفهائی را که برای همسوئی با ایرانیان داخل کشور میزند به شیوه ای بسیار محافظه کارانه و متفاوت با آنچه در داخل کشور عنوان میشود مطرح میکند بطوریکه نمایانگر خواستهای واقعی مردم نیست که ما فریادشان را در خیابانها در زیر رگبار گلوله میشنویم. یکی از مزیتهای مهم بودن یک فعال سیاسی در خارج از کشور اینست که شما از آزادیهائی که در اینجا دارید برای رساندن صدای مردم مظلوم زیر خفقان جمهوری اسلامی بگوش جهانیان و بگوش دیگر مردم درون ایران بهره ببرید و گرنه هدف از آمدن امثال آقای گنجی به خارج از کشور و در گیر شدن در مسائل سیاسی چیست؟ اگر قرار است مثل اصلاح طلبهای درون کشور حرف بزنند چه نیازی به بیرون آمدن بود؟ 

ایران یک پرچم ملی دارد و آن هم پرچم شیر و خورشید نشان است. اگر کسی قرار است در باره آن تصمیم بگیرد این مردم ایران هستند نه شما یا  آقای گنجی یا فلان استاد دانشگاه کانادا. من منظور شما را از اینکه چه قدم مثبتی برداشته ام متوجه نمیشوم و چرا من باید به شما توضیح بدهم؟ آیا اگر توضیح بدهم شما قانع میشوید و حرف مرا میپذیرید؟ آیا مطرح کردن یک اغتراض و ایراد به یک حرف اشتباه نیاز به این دارد که شما یا دیگران مثبت بودن پیشینه مرا تایید کنند؟ دوست گرامی من حرف خودم را زدم و حرفهای آقای گنجی هم در دسترس شماست شما یا با حرفهای من موافق یا مخالفید در هر دو صورت میتوانید همینطور که من حرفهایم را میزنم شما هم مطالبتان را بفرمائید و اگر مستدل بود با منت میپذیرم.


Mardom Mazloom

‫آقای فردوس،

Mardom Mazloom


وقتی آقای گنجی اعتصاب غذاشو همراه گروهی از ایرانیان جلوی سازمان ملل آغاز کرد، من هم اونجا بودم. از اساتید دانشگاه و چهره های سیاسی ملی و خارجی در انجا حرف زدند و یک استاد جامعه شناسی ایرانی تبار در یکی از دانشگاهای کانادا گفت که اتخاذ پرچم هر ملت مردمسالار خواهی، باید با رفراندم تعین شود همانطور که کانادائیها پرچمشان را با رأی همگانی انتخاب کردند. میشه بفرمائید این چه موضوع بحث انگیزیست که ما آقای گنجی را جیر خوار اسلامیها بخوانیم؟ بعد از این سه روز اعتصاب، آقای گنجی همراه با جمعی از نوبلیستهای مشهور و بیش از ۲۶۰ نفر سرشناس، درخواستی امضاء کردند که سازمان ملل رژیم ملاها را به خاطر نقض حقوق ایرانیها محکوم کند، میشه بفرمائید که چه حقوق بگیر جمهور اسلامی همچی کاری را میکند؟شما که یک وطن دوست نابید، میشه ‫اصلاً بفرمائید برای ایران چه قدم مثبتی برداشته اید؟


benross

کامبیز

benross


کامبیز عزیز به مصلحت همهٔ ماست که از برچسب زدن خائن و وطن فروش به یکدیگر تا آنجا که می‌شود پرهیز کنیم. برداشت من این است که ما ایرانی‌ها همه وطن‌پرست هستیم. شاید بیش از اندازه. و به محض برخورد با یک نظر مخالف خیلی ساده و دست و دلبازانه برچسب خائن و وطن فروش به یکدیگر می‌زنیم. گنجی در اشتباه است و به عنوان یک سیاستمدار نمایندهٔ یک تفکر اشتباه، ترفندهای سیاستمدارانه‌اش را هم در پشتیبانی از آن تفکر اشتباه بکار می‌برد. این کار سیاستمدار است که نمایندگان سیاسی جناح مخالف را با ترفندهایش خلع سلاح کند. واکنش احساسی اولاً نتیجه نمی‌دهد، ثانیاً طعم تلخی را در جامعه برای نسل‌های بعدی بر جا می‌گذارد که بازیابی صلح اجتماعی را دشوارتر می‌کند. ما همه شاهد هستیم که همین واکنش‌های احساسی از دوران عزل دولت مصدق تا به انقلاب اسلامی -و تا کنون- چه نفرت و انزجار کور و نابود کننده‌ای را در عرصهٔ جامعه برجا گذاشته است. ادامهٔ همان روش، همان نتیجه را نیز خواهد داشت. دلیلی ندارد وقتی که می‌توان با منطق و استدلال پیروز شد، به واکنش‌های احساسی و برچسب‌های گوناگون متوسل شد. 

Kambiz_Se

Mask

by Kambiz_Se on

جمهوری اسلامی با ماسک‌های مختلفی‌ در میان مردم میاد، ماسک گنجی از همون روز اول لو رفت، آقای گنجی برو تو همون غاری که بودی، شما شاید این آمریکا یها رو گول بتونی‌ بزنی‌، ولی‌ ما مال همون خاک هستین و وطن فرش‌ها رو از ۱۰۰۰ فرسنگی تشخیص میدیم


benross

flunk?

by benross on

I don't mind carrying a green flag as the common denominator along with my preferred flag. I thing the green is wrong but this is my problem. In the name of the unity I would carry it along my flag. If this is Ari, what you mean by common denominator which in my personal case, it has not anything common with me, I'm prepared to give-up on that for common good.

So let's talk about the 'common good' which green claims to be.

If green inside Iran can represent everything related to the resistance, it's because the repression shrank it to green. You Ari are too smart to deny that and this is also why Ganji so desperately wants to keep it 'an inside Iran issue', permanently wrapped under the repression of Islamic regime. Because without that wrapping, green will loose its meaning and rapidly.

So in a sense, green that inside Iran represents the resistance, outside Iran becomes a defender of the continuation of the repression, without which, it will loose all its meaning.

This is what Ganji has so sloppily admitted to it and this is not just a flunk.


Ari Siletz

Basic arithmetic: Green flag is 12

by Ari Siletz on

Try adding 1/3 to 1/4. The least common denominator between 3 and 4 is 12. Now 3 may grumble and 4 may throw a fit, but they can't do the addition without accepting 12 as their least common denominator. This is the dictatorship of reason, not of men. Similarly, Regime protesters can't add their numbers with flags that don't represent their least common denominator. Whatever subject Ganji flunks, at least he can add fractions.

 


Khar

What is up with...

by Khar on

this PARCHAM (flag) issue????? I believe and I'm 100% certain that the people who HAVE DONE NOTHING in the last 30 years for the people of Iran struggle for freedom & democracy only to cover themselves in this issue to become headliners in the news or have their article published in the front page again, plain and simple! Believe it, you Rajavi-o-lahis, Shah-o-lahis, and whoever believes in this flag crap have no idea of democracy yourselves if you had this would not be an issue for you.


Ostaad

It's a good thing we're having this discussion...

by Ostaad on

Here's a great response by Ali Reza Kazemi titled "

به نام دموکراسی، به کام تجزیه اتحاد عمل ایرانیان

to Ganji's article. I enjoyed reading the comments even more.

//zamaaneh.com/idea/2009/08/post_544.html

 


default

This is the link to Akbar Ganji's latest article on the subject:

by Kaveh Parsa on

برساختن دموکراسی یا دیکتاتوری؟

//www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/article/2009/august/16//-4a75270219.html

Unfortunately for Mr Ganji, he doesn't know when to stop. completely different from the previous one that Sohrab is commenting on


Sohrab_Ferdows

fireproof

by Sohrab_Ferdows on

شما اگر روی همان واژههای "دموکراسی و دیکتاتوری پرچم" در آغاز مقاله بالا کلیک کنید اون مقاله آقای گنجی را . بطور کامل میبینید. خیلی خوب بود اگر شما کمی روشنتر مطالبتان را میگفتید و مشخصا دلیل بی انصافی را هم نشان میدادید 


fireproof

تفاوت شما با تلوزیون ایران چی هست؟!

fireproof


من این نامه را خواندم و نه از طرفدار های گنجی هستم و نه در این لشکر کشی بچه گانه شرکت داشتم

این مقاله کاملا بی انصافانه است، و حتی در جا هایی همه اصل های ژورنالستی رو زیر سوال می بره . خواهشمندم اصل نامه گنجی را در ادامه بگرارید .


Sohrab_Ferdows

shaayad keh

by Sohrab_Ferdows on

Dear friend, I don't think you really needed me to do anything specific to come up with your predetermined conclusion. Earlier I showed you that you were wrong about claiming that no one showed up with lion&sun flag to support Mr. Ganji at UN and then you came up with a new argument that you never saw anyone with sun&lion flag to be in protest for freedom of Mr. Ganji because apparently you were present in every corner of the world and those people who were participating in the protest needed to make sure you saw them so that they could prove it to you at some point. Somehow, you did not see me anywhere (although I don't know who you are and I am not sure if you were really anywhere at that time to see anyone) but trust me I was there with my flag as always! You also earlier said that you  did "limited research" which shows you already know that you could be proven wrong and hoped that you could get something to come up with your "I thought so" statement as you did. Well my friend, I am sorry to say that you are proven wrong more than once and you have serious credibility issue to show how you could prove that I was not there and you were there? Where was it that you were if any place at all? How do I know it was you? I had a few minutes to find something for you (again) and I must say that, other than credibility problem, you need to work a little on your "limited research" skills too. Here is one place (from many) that you see lion and sun flag in different countries in protest for Mr. Ganji.

//www.freerepublic.com/focus/f-news/1461406/posts

 peace


babak pirouzian

Ganji uses Akhound style falsification!!!

by babak pirouzian on

Mr. Ganji: "Green" is a movement and the "Green" flag is the movement's flag and not the flag of our country.

We DO NOT recognize IRI flag as flag of my country.

Mr. Ganji, our language is Farsi/Persian, I do not know any country's flag using a foreign language. Using "Allah" in Arabic, similar symbol as a "crab" is not symbol of our flag. 

Mr. Ganji, we are not in "football stadium", cheering for "Perspolise" or "Esteghlal", therefore we must use a different flag for different team as you suggested. We are here in international stadium arena, cheering for our National team under one flag against our one and only enemy, and that flag is not green. Green can and must be there, but other flags are welcomed.

Listen to a few second of this video, promoting unity under any flag, against IRI and Ahmadi nejad, that may give you some better ideas.

//www.youtube.com/watch?v=N7_RTeGWD6o

I am sure you know the "shir o khorshid" sign has nothing to do with any particular regime in Iran, if you are not familiar with it, go and learn.

Using Shir o khorshid is a defying symbol against IRI flag, in due time , as you suggested, the people will choose if they desired a different flag, untill then, the IRI flag is not our flag, if you do not like it, it's too bad. That doesn't mean we can not use green flag as part of our "movement.

In Iran as you are aware, "green flag, green shirt, anything green", "allah o Akbar" "death to dictator" "Ya hossain", like hundreds other things are banned, how do you expect people carry Shir o Korshid? in Iran? You must be kidding!!!

Seeing people with  Shir o khorshid flag turned away from participation, or calling police to turn them away, or in some cities, there were two demonstrations!! , ( one with SOK , and one with green) is disgrace to our Nation. (I know many friends attended both rallies, what a silly, childish, divisive arrangement!). Some none Iranian friends asking why two different rallies??

 Mr. Ganji: remember; in free,democratic, secular, equal Iran, any one can carry any flag as they wish, even, Cuban, MOK's "Das o Chakkosh" all under one National unified flag, otherwise what ever you say about democracy is baloney and you are far away from real democracy.

                    

Next time trying to organize a "green flag only" rally, make sure specify in your advertisement ,that no other flags except green is permitted!!!

 


Jeghele

The fake "Green"

by Jeghele on

Well done Mr. Ferdows.

Even if you didn't quite say this, let me say that Gangi IS a fake "Green". 

People like Akbar Ganji and Abdolkarim Soroush are former supporters and part of this regime- and will never be white-washed. They should gracefully disappear if they are "intellectuals". We must all discard suspecious elements from the movement and leave the future to unstained Iraniand inside & outside the Country who will find their own unstained leaders- not even Mousavi who was Khomeini's prime minister for 8 years !


rustgoo

بدون شرح

rustgooمیرزاقشمشم

Wanted...No Experience Needed!

by میرزاقشمشم on

با رعایت تمام "هیس هیس" های رایج عرض کنم که ظاهراً کار دارد به جائی میرسد که برای رهبری این جنبش ملّی(که هرگونه زدوبندی برای تبدیل آن به نا ملّی عین خیانت است) " آگهی استخدام " منتشر شود.فعلاً که هر کسی در این میدان سرش به جائی گرمست و دمش به جائی بند. آدم وجیه الملّه ای را اگر سراغ دارید چرا معرّفی نمیکنید؟


default

Historical amnesia

by Kaveh Parsa on

In his article Ganji says:

.........مستبدی(شاه) رفت و مستبدی بدتر(علی خامنه ای) جایگزین او شد...........

.....one dictator (shah) left and a worst dictator (Ali Kamenei) replaced him.........

what happened to the period when khomeini was in charge?!! gol o bolbol......


default

cheers Mort!

by Kaveh Parsa on

        


shaayad keh

Mr. Ferdows,

by shaayad keh on

 Against my will you forced me to say " I though so."

When you claim "MA va sadha o hzarha" i thought it would be easy to show even one person with SOK. Apparently you just added that paragraph without any bases.

If you google Ganji's protests a lot of documents with pictures will show up and  none with SOK, but When I read your article, I actually got excited that maybe there were flags that I missed.

About my identity, you do not need to worry about me. I am a nobody. And right now, nobody is writing these lines and nobody is the person reading your blog and nobody is asking a question about a claim that you wrote for nobody.

Peace, 

Shaayad Keh


Sohrab_Ferdows

shaayad keh

by Sohrab_Ferdows on

How did you participate in those demos? with no name and no face? I don't need to prove anything to you. you first need to prove that you are real. I think your claim this time is no different than your claim earlier about the research which you supposedly did about presence of people with flag around UN and came up with nothing. Please spare me of your baseless and empty arguments. You definitely lost credibility with me. have a good one.


masoudA

Good Article Mr. Ferdows

by masoudA on

I am begining to think Mr, Ganji is in fact protecting Khamenei and Ahmadinejad - unlike what he claims.   First he advices the world against the two measures that Khamenei is so affraid of; A military action and Sanctions.   Then in his addressing human rights abuses in Iran he proceeds with a comment about how the world must first address worst cases of human right abuses in Africa !!!  

Ahmadinejad himself could not have said it any better. 

Also - if there is any one time in our history that our national SOK flag has had a significane and a crucial importance for unifying the anti regime forces - this is it. 


shaayad keh

Mr. Ferdows,

by shaayad keh on

 You claim:

 آقای گنجی بداند که آنروزها که ما و صدها و هزارهای دیگر در سراسر دنیا برای آزادی امثال او از زندان دژخیمان حکومت اسلامی و نیز برای رسوا کردن عاملان جنایتهائی مثل قتلهای ناجوانمردانه زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب و دیگران گلوی خود را در مقابل مقر نمایندگان رژیم جنایتکار اسلامی میدراندیم، کسی به ما نمیگفت هر گروهی برود برای خودش مراسمی بگذارد و پرچمش را هم داشته باشد. در آن روزها ما همه کنار هم ایستاده بودیم و فریادمان یکی بود و نشانی هم از این دار و دسته سبز شما نبود. شما که ظاهرا خودتان یک قربانی حکومت اسلامی بوده اید چرا در جدا سازی نیروها اصرار میورزید؟ شما فکر میکنید که کی هستید که بتوانید با جمع کردن گروهی زیر شعارها و حرکات تفرقه افکنانه خودتان دیگران را به انفعال بکشید؟

اینرا بدانید که ما آزادی خواهان ایرانی در خارج از کشور حضور شما را خارج از زندان یکی از موفقیتهای خودمان میدانیم نه آنها که امروز زیر پرچم سبز شما گرد میآیند اما با همه اینها از شما هیچ انتظاری هم نداریم ولی حد اقل آنقدر انصاف داشته باشید که کار خود را با آسمان ریسمان توجیه نکنید.

 Who is this "MA and sadha hezar..." people who fought for his freedom? Any of them carried SOK flag? I was in a couple of them I did not see any SOK flag. Can you prove your claim?

Peace,

Shaayad Keh


maziar 58

QUESTION ?

by maziar 58 on

as I read an article by Mr.ali darvaze ghari in peiknet; he asked    Mr. ganji 2 questions and still I did not see the answeres, his (ganji) past and present are wishy washy..........Maziar

Down with IRI & its soppurters.


Mort Gilani

Kaveh

by Mort Gilani on

I think SOK is an abbreviation for sheer-o-khorsheed


Sohrab_Ferdows

flag

by Sohrab_Ferdows on

Dear shaayad keh,

I know for certain that some people with lion&sun flag were present around the area for hunger strike and among them was the Iranian scholar professor Siamak Shojaee who stood there right across the street for the whole period of hunger strike and was even served drinks by the same people who were helping Mr. Ganji and co. here is something for you with a picture which shows Dr. Shojaee with his flag surrounded with a few others who were all denied access inside the baricade of Mr. Akbar Ganji's area of hunger strike. I have to mention that as per professor Shojaee himself, he was invited to the tent in the second day and he went there while holding his flag in his hand.

//www.huffingtonpost.com/betwa-sharma/another-hunger-strike-is_b_243085.html

 

Dear Ostaad,

 I am interested in liberating my country from any dictatorship no matter the name no matter the shape and I am absolutely against any kind of non-secular governing system. You need to follow the events in Iran more carefully and more closely to find out if what I wrote above is true or not. If you don't know it, it does not mean it did not happen. 


default

what is SOK?!!!

by Kaveh Parsa on

      


David ET

Ganji

by David ET on

I really do not care for much of his views and his intolerance, sense of superiority and know it all or his continued insistance of shoving his limited religion based views on others

Ganji was saved from prison by worldwide effort of so many includingby signing petitions etc etc but he has a rule of not signing any petitions , he told SCE ! Many of petitions are for release of those imprisoned in Iran just as Mr. Ganji was once! How soon some forget! 

Ganji still is trying to mix up his religion with democracy but he is another voice of opposition and has the right to his opinion but I sure do not want to see his reformed Islamist prescriptions in the future Iran