POETRY

Morning Workout
18-Oct-2012 (one comment)
On my balcony
There are three things
That make my day:
Wind chimes, a red rose and a stationary bike. >>>

شعر

ترانه های فراق  - ۱

تذکار شاعرانه

18-Oct-2012 (15 comments)
امشب هوس باده لعل است مرا
کی باده انگور کند مست مرا؟

مائیم و حضور یار و نوش از قدحش
یک  همچو شبی کجا دهد دست مرا؟ >>>

شعر

شوخی ناموسی شاخ نبات
15-Oct-2012 (7 comments)
حافظ شیرازی جونوم، قند عسلی،
ابروتو به من بنما تا شوم راضی
ابرومو می خوای چه کنی بی آبرو خانوم
خَم تو دنیا زیاده، اینم مثل اونه
>>>

شعر

اگر حافظ جای من بود
15-Oct-2012 (2 comments)
اگر حافظ جای من بود... بجای اینکه بگوید:
 «الا یا ایهالسّاقی  اَدِرکأساً  و  ناوُلها
 میگفت:
الا ای مرد بار تِندِر بجان جمع کلفَت ها >>>

کتاب

 نقش فریب در عشق

مرد‌ها در رابطه‌شان با زنان از قابلیت خودفریبی بیشتری استفاده می‌کنند

13-Oct-2012 (3 comments)
در بخش نخست بازبینی کتاب زیست‌شناس و مردم‌شناس، دکتر رابرت تری ورس، با عنوان «فریفتن دیگران و خودفریبی» مشخص شد که وی تلاش دارد ثابت کند موجودات زنده برای ادامه بقا از ترفندِ فریب و دروغ استفاده می‌کنند. ترفندی که برای هر چه بهتر عملی شدن، در قدم اول مستلزم آن است که موجود زنده قادر به فریب >>>

شعر

موش‌ها و آدم ها
13-Oct-2012 (6 comments)
پرده تمدنش را کنار زدم
تا آبشاری از مرمر سپید نمایان شد.
دستهای زمخت و تیره رنگم
با هیجان سرگرم ستایش آن اعجاز شدند.
>>>

شعر

از « آ » تا « ی » ای آزادی
13-Oct-2012
سرِ چوب‌كبریت را
تركرد و نوشت
هرجا هركو هروقت
عشق ما راست
>>>

GOLSHIFTEH

A gem of a film

The Patience Stone

10-Oct-2012 (one comment)
‘Do you think she’s going to come? Do you think she’ll be here?’ repeatedly asked some friends of mine I happened to bump into in the queue for The Patience Stone – an Afghan film I had been eagerly awaiting ever since I set my paws on the TIFF brochure some weeks ago – as I eyed a mass of conspicuously Iranian-looking faces, fingering my ticket. Waiting in line, it seemed the audience that evening was more interested in catching a glimpse of Iranian actress Golsfhiteh Farhani than seeing a film from one of Afghanistan’s most renowned novelists and directors, Atiq Rahimi>>>

POETRY

Visiting the Crocodiles

to the children of Gaza and Ashkelon

10-Oct-2012 (3 comments)
My neighbor and her grandchildren
Are going to the zoo
To visit the crocodiles of the Nile river
Who, everyday after lunch
>>>

شعر

دو بیتی های ویژه ۶

مناظره عقل و عشق

10-Oct-2012 (18 comments)
گفتند دلی نیست که ویران نشد از عشق
با عشق عجین گشت و پریشان نشد از عشق  

گفتم که ندیدم به جهان هر که غمی داشت
از درد بجان آمد و درمان نشد از عشق
>>>

POETRY

Pressure cooker
07-Oct-2012
No you can't win.
There is no brick wall
to separate your faith
from the neighbor's lord.
>>>

SHANBEHZADEH

From Bushehr with Love

If there’s anything we can learn from this incredible man it’s that one should follow through on one’s dreams

04-Oct-2012 (3 comments)
Living in Paris, Saeed Shanbehzadeh is Bushehr’s unofficial cultural ambassador, and musician par excellence. A man who considers himself Iranian before anything else (as one Bushehri fan learned the hard way), and who has striven all his life to preserve the cultural legacy of his country, Shanbehzadeh has long been exporting his unique brand of Southern Iranian folk music – and don’t you dare call it Bandari (a semi-derogatory term) - to audiences around the world, particularly in Europe and North America>>>

شعر

دو بیتی های ویژه ۵

مناظره عقل و عشق

04-Oct-2012 (15 comments)
گفتند که رقصانده  تو را با سر انگشت
چرخانده و خنجر زده بر عشق تو از پشت

گفتم که مریزاد چنین خنجر وآن  مشت
از خنجر او نیست که این عقل مرا کشت
>>>

مهاجر

داستانهای استانبول ۹

راه افتادیم به طرف کلانتری. دل تو دلم نبود

02-Oct-2012
من فوری وایسادم. رومو برگردوندم و به بچه‌ها که هنوز دنبال ما می‌اومدن اشاره کردم بیان جلو. بعد دستم‌رو دراز کردم و کیسه سیگارارو پس گرفتم. به ترکی به پلیسه گفتم: کارتت‌رو یه بار دیگه نشونم بده ببینم. >>>

POETRY

The Letter

for Mehdy

02-Oct-2012
We grow old far from each other,
You, there
Where shady trees lead to Philosophers' Way
With a tree house built by a playful forest ranger
And a little spring that talks to itself
And dry leaves that rustle under your feet>>>

شعر

نقش آفرین

برای دوست: بهروز وثوقی

29-Sep-2012 (3 comments)
هیولایی است در فنّ خود
تلنباری از جادوی مسخ نهفته در گشادِ آستین:
به نیم چهره شیطان را می نماید،
به نیم چهره عصمت انسان را؛
به نیم چهره اخم و خشم می کشد، وسواس گونه- >>>

شعر

دوبیتی های ویژه  ۴

مناظره عقل و عشق

29-Sep-2012 (18 comments)
گفتند تو را عاقبت کار خراب است
برگرد که امیال تو اوهام و سراب است

رسوائی و مرگ است تو را حاصل این عشق
 گفتم که از او هر چه رسد عین صواب است
>>>

شعر

گلبانگِ پهلوی
27-Sep-2012
صدای باد را شنیدم باز
جویای گوینده بود
صدای خود را شنیدم
گوینده چه می‌جست؟
تكراری‌تر از آمد و رفتنِ ما
>>>

شعر

سونات پائیزی
27-Sep-2012 (one comment)
خوش آمد می گویم
به پاییز افسرده، خوش آمد
می گویم به روانداز مه
که با پیچ و خم میرود
از راه نورهای وارفته
وروزهای تاریک
>>>

POETRY

The Old Vine
25-Sep-2012 (6 comments)
There is a green fence
Between death and me
Covered by an old vine.
When passing by
I part the dense leaves
To see the other side
>>>