یک سراینده و دو بال و سه فرشته


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
23-Feb-2012
 

 

 

 

١
در استقبال از شعر سعدی

عا شقان آخرین سفر را ، خوش
می ‌کنند با فرشتگا ن آغاز
روی_ بال_ فرشتگان‌ ،سازند
سوی_ روشن ستارگان، پرواز
محو در ‌ها له ی فنا گردند
نرسد یک خبر ، از ایشا ن باز
"عا شقان کشتگا‌ ن_ معشوقند"
"بر نیاید ز کشتگا ن ، آ واز "
می ‌کنند با فرشتگا ن‌ آغاز
سوی_ روشن ستا رگا ن ، پرواز


٢
عصری که شنبه بود ودرون ‌پر ریش
تو ، صبح و آفتاب ، برافکندی
بهتر زهر فرشته به بال_ خویش‌
ما را به ‌پیشگا ه_ شفا ، راندی
با آن بیان نرم و ز نوشین ، بیش
چندان ‌پزشک و نرس ، فرا خواندی
ای آنکه با سروش_ شفا همکیش
هر د م کنا ر_ما ، به وفا ماندی
تا درفضا ی آبی_ گرگ ومیش
جا ن شد رها ، ز رنج_ فزا یندی
شادان درون ما شد ه بیش ازپیش
این بی گمان چو مایه ی خرسندی
بر تو ، بسا سپا س و زپیشا پیش
شکر خدای را ، که تو فرزندی


٣
چه شود اگر که روزی ، ‌تو بسان خشم_ توفا ن
شکنی سکوت دیرین ، که ز جان شوی خروشا ن
به گذار و کوی و میدان ، چو فرشته رخ نما یی
که ‌رها دهی دیاری ، ز حصار و بند_ د یوا ن
و فرو کشی ستمگر ، ز فراز_ برج_عا ج ا ش
فکنی به باد برج ا ش ، که شود چو خاک یکسان
چه شود که ‌پرکنی شهر ، همه از عطر_ شقایق
وبه رقص ، گیسوان را ، زشعف دهی تو افشان
تن_ خویش را سپاری ، به پناه_ جامه ای شیک
نه به آنکه جبر گوید ، چه به پوش یا به پوشان
به صفای_صبح_صادق ، به سلا م_گرم_عاشق
به پیام_جام_حا فظ ، که دمی شوی ‌غزلخوان
چه شود ترانه گویی ، به زبان و لحن_آزاد
و کلا می عاشقانه ، فکنی نثار_ یاران
به بساط_هرچه وادی ، به بری نشاط و شادی
وز باده مست گردی ، چو روی به کوی_ مستا ن
چه شود اگر که روزی ، چو فرشته رخ نمایی
و ‌رها دهی دیاری ، ز حصار و بند_ دیوان

دکتر منوچهر سعادت نوری


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

فرشته و فرشتگان

M. Saadat Noury


Dear AI Thank you for your informative note and the link; please accept this in return

فرشته و فرشتگان موجودات فرا انسانی هستند که در بسیاری از ادیان شناخته می‌شوند. طبیعت فرشتگان و امور مرتبط با آنان در ادیان و سنن متختلف، متفاوت است. در یهودیت و مسیحیت و اسلام، آنها معمولاً به عنوان پیام آوران از سوی خدا عمل می‌کنند. آنان همچنین گاهی نقشهای جنگجو و نگهبان را به عهده دارند. نظریات در مورد مختار بودن یا مجبور بودن فرشتگان متفاوت است. همچنین فرشتگان با امشاسپندان در کیش زرتشت (مزدیسنا) قابل مقایسه اند. در حالیکه  ظاهر فرشتگان متفاوت است، بسیاری آنان را همچون آدمیان تصویر کرده اند.در باورهای عامیانه فرشته نماد پاکی و خیرخواهی است
//fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87


All-Iranians

دو بال فرشته ی عدالت در ایران

All-Iranians


 

می گویند قضات و وکلا دو بال فرشته ی عدالت هستند. اما در ایران سال های سال است که یک بال فرشته - قضات - چنان شکسته شده که با هیچ دوا و درمانی هم تا امروز درمان نشده است. دیگر بال فرشته عدالت - وکلا – بیشتر اوقات بیمار و رنجور بوده است
//www.radiofarda.com/content/f35_Iran_Justice_Com/2148842.html


M. Saadat Noury

دیو چو بیرون رود فرشته درآید

M. Saadat Noury


 

بر سر آنم که گر ز دست برآید
دست به کاری زنم که غصه سر آید
 
خلوت دل نیست جای صحبت اضداد
دیو چو بیرون رود فرشته درآید
 
صحبت حکام ظلمت شب یلداست
نور ز خورشید جوی بو که برآید
 
بر در ارباب بی‌مروت دنیا
چند نشینی که خواجه کی به درآید
 
ترک گدایی مکن که گنج بیابی
از نظر ره روی که در گذر آید
 
صالح و طالح متاع خویش نمودند
تا که قبول افتد و که در نظر آید
 
بلبل عاشق تو عمر خواه که آخر
باغ شود سبز و شاخ گل به بر آید
 
غفلت حافظ در این سراچه عجب نیست
هر که به میخانه رفت بی‌خبر آید : حافظ


M. Saadat Noury

فرشته ی نجات

M. Saadat Noury


Dear AI  Thank you for the beautiful poem composed by late Frough Farrokhzad; please accept this in return

فرشته ی نجات   //www.youtube.com/watch?v=Cw-xuwtTYHE


All-Iranians

فرشته ها درجمهوری اسلامی

All-Iranians


اینجا ستاره ها همه خاموشند
اینجا فرشته ها همه گریانند
اینجا شکوفه های گل مریم
بیقدرتر ز خار بیابانند
اینجا نشسته بر سر هر راهی
دیو دروغ و ننگ و ریا کاری
در آسمان تیره نمی بینم
نوری ز صبح روشن بیداری .... : فروغ فرخزاد
//www.jasjoo.com/books/new-poems/foroogh_farokhzad/13/344


M. Saadat Noury

فرشته‌ای تو بدین روشنی نه آدمیی

M. Saadat Noury


Dear AI  Thank you for the song and the poem; please accept this in return

کسی به عیب من از خویشتن نپردازد
که هر که می‌نگرم با تو عشق می‌بازد
فرشته‌ای تو بدین روشنی نه آدمیی
نه آدمیست که بر تو نظر نیندازد....سعدی


All-Iranians

در دل شهر فرشتگان

All-Iranians


 

،شب نیز ناگهان ، سیمای ماه عشوه گر بی نقاب را
با چهره ی مهاجم دزدی نقابدار
رندانه ، در مقابل من جای می دهد
من ، خیره بر طپانچه ی این مرد راهزن
پی می برم که در دل شهر فرشتگان
اهریمن و اهورا ، با هم برابرند!!.... نادر نادرپور
//www.jasjoo.com/books/new-poems/nader_naderpour/100/3062


All-Iranians

فرشته ي عشق

All-IraniansM. Saadat Noury

Dear Anahid

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comment; please accept this in return

مهستی گنجوی و برخی از سروده های او
 مهستی گنجوی در سروده های خود از احساسات لطیف زنانه، از عشق زن و مرد، از حقوق اجتماعی زنان با لحنی زیبا و دلنشین سخن گفته و از ریا و مکر و فریب مدعیان زهد و تقوا و روحانی نما ها ، بسیار نالیده و به سختی انتقاد کرده است
//iranian.com/main/blog/m-saadat-noury-64
 


M. Saadat Noury

گویی ز لب فرشته‌ خویی رسته است

M. Saadat Noury


Dear AI Thank you for your poetical link; please accept this in return

هر سبزه که برکنار جویی رسته است
گویی ز لب فرشته‌ خویی رسته است
 
پا بر سر سبزه تا به خواری ننهی
کان سبزه ز خاک لاله رویی رسته است: خیام


Anahid Hojjati

.

by Anahid Hojjati on

.


All-Iranians

فرشته ی آزادی

All-Iranians