IDEAS

Yellow Dog and his brother The Jackal

Religious engineering

23-Jul-2012 (7 comments)
More than 30 years ago parents, brothers and sisters, cousins and nephews, and even grandparents of the present Internet and tweeter savvy Sabz generation of Iranians crowded streets of the cities in Iran and by raising their clinched fists into the air ,with the highest decibel that they could produce, shouted “Alaa-ho Akbar, Alaa-ho Akbar” rhyme it with selected adjectives and attributes such as “Rahbar, Akhtar, …”>>>

ELECTIONS

انتخابات آزاد؟

معنای عملی و پيش شرط ها

20-Jul-2012 (5 comments)
در روزگار کنونی، زمزمهء گزينش «انتخابات آزاد» بعنوان هدف و استراتژی مبارزه عليه حکومت اسلامی (بهر معنائی که اين «مبارزه» می تواند داشته باشد) ابتدا از جانب اعضاء اتحاد جمهوريخواهان ايران برخاست؛ بخصوص بوسيلهء اعضائی از اين اتحاد همچون زنده ياد مهرداد مشايخی، و آقايان رضا سياووشی و دکتر اميرحسين گنج بخش و بيست نفر ديگری که همراه با اين سه تن از اتحاد جمهوريخواهان جدا شدند تا سازمان جمهوريخواهان را تأسيس کنند>>>

SYRIA

Stay Away

Should Iran take part in Syrian peace talks?

18-Jul-2012
The outcome the West has in mind in Syria is to Iran a worst-case scenario: an orderly transition to a representative government. Any such transitional government -- while it may not feel terribly indebted to the West, given international inaction on the Syrian people's behalf -- is likely to be at best neutral towards Iran, and more likely hostile to it, leaving Tehran deprived of one of its few allies and unable to use Syria to advance its security strategy>>>

RELIGION

مشکل اسلام چگونه حل خواهد شد؟

ضرورت اصلاح مذهبی

18-Jul-2012 (2 comments)
آینده‌ی اسلام و زندگی مذهبی در کشورهای مسلمان‌نشین چگونه خواهد بود؟ آیا نوع اسلام تغییر خواهد کرد یا این که ادیان دیگر و احیاناً بی‌دینی جای اسلام را خواهد گرفت؟ آیا اصلاح و رفرم توده‌گیر در اسلام ممکن است؟ آیا اسلام با خردگرائی و آزادی‌خواهی سازگار است؟>>>

AUSCHWITZ

Shame
13-Jul-2012 (10 comments)
In preparation for harsh experiences we brace ourselves, but no amount of bracing could have prepared me for a visit to Auschwitz. I thought I had seen enough films on the concentration camps, that I had read enough books about Holocaust. But Auschwitz is like cancer; you think you know enough about it, but only after facing its harsh reality do you realize how little you knew. The views of the countryside around Krakow are breathtaking>>>

LUNACY

جامعه شناسی ابلهان

"که در گنبد ز بی مغزی صدا بسیار می پیچد"

13-Jul-2012 (5 comments)
یکی از متفکران قرن اخیر گفته "فاشیسم جامعه شناسی ابلهان است". در محیطی که فکر و ذکر جدی و نقد و طنز مستقل را مهار، روشنفکران و منتقدان را محبوس، اساتید را نا بهنگام باز نشسته، و اهل قلم را که مدح حاکم نمی گویند و صله او نمی جویند تهدید و تخویف می کنند، رفته رفته خلائی بلحاظ دانش و بینش اصیل و بحث و انتقاد جدی پیدا می شود که میدان را برای شیادان، توجیه کنندگان، و مجیز گویان حاکمیت باز می کند >>>

ESCAPE

فرار (۲)

مفهوم کلیدی شناخت ساختار جمهوری اسلامی—پیشنهادی برای همبستگی نسل ها

13-Jul-2012
برای تعریف و توضیح جلای وطن انبوه ساکنان خطه ی ایران از سال پنجاه و هفت تا به امروز استفاده نشده است. نو آوری من در تعمیم این مفهوم برای بررسی چرایی پدیده ی دایاسپورای ایرانیان است. این نو آوری از این تیز بینی ناشی می شود که مفاهیم مهاجرت و پناهندگی برای درک و چرایی این پدیده ی اجتماعی گسترده در کانتکست ایران قاصر هستند. از این زاویه ایرانیان در دایاسپورا همه هویت تبعیدی دارند>>>

IRANIANS

 ایرانیان بر چند نوعند؟

همه ایرانیان وطن پرست هستند و وطن پرستان ایرانی‌ بر چهار نوعند

11-Jul-2012 (10 comments)
شاید با دیدن عنوان این مقاله بپرسید در شرایط بحرانی فعلی‌ که کشور با تحریم و خطر جنگ روبرو است چنین سوالی‌ چه ارزشی دارد؟ من پاسخی برای این سوال شما ندارم ولی‌ اجازه بدهید به سوال خودم پاسخ بدهم. در وحلهٔ اول من ایرانیان را به دو گروه بزرگ تقسیم می‌کنم: ایرانیان وطن پرست مذهبی‌ و ایرانیان وطن پرست غیر مذهبی>>>

GOLSHIFTEH

تولد گلشیفته

انسانیت و وجدان و ایرانیت واقعی‌ این به ظاهر ایرانی‌ کجا رفته؟

11-Jul-2012 (20 comments)
تا کی بی‌ تفاوت و بی‌ خیال گاه و بی‌ گاه اشگ تمساحی میریزند و بی‌ تفاوت و خاموش از دور شاهد بزرگترین جنایات ضد انسانی‌ در زاد گاه خود هستند ولی صدایشان در نمیاید. چه ویروس کشنده این ها را به این روز انداخته است؟ بچه هایشان را به کلاس فارسی میفرستند ولی‌ جرات ندارند یک باز گوی از واقعیت وحشتناک و اشاره ای به خفقان بزرگ در سر زمینی‌ که با زبان پارسی‌ پیر شده است بکنند>>>

FATHERHOOD

عواقب علمی پدر شدن

آیا دلایلی وجود دارد که نشان دهد پدر شدن در حقیقت باعث تغییر مردان می شود؟

11-Jul-2012 (one comment)
بچه دار شدن مردان را تغییرمی دهد. همه ما به نوبه خود می توانیم مثال های بارزی را برای اثبات این ادعا بیابیم. من خودم به شخصه مطمئن هستم که تنها موردی که پدرم را در حین آوازخواندن دیدم وقتی بود که برای ما می خواند. شاید صدای خوبی نداشت ولی تصور یک پدر واقعی و ناب را برای ما به یادگار گذاشت>>>

PAHLAVI

مقاصد نهفته در حمله به رضا پهلوی

براستی آيا اين سخن رضا پهلوی که «پدرم معتقد بود مردم برای دموکراسی آمادگی ندارند» سخن دروغی است؟

09-Jul-2012 (48 comments)
اين مرد، جدا از اينکه پدر و پدر بزرگ اش پادشاه بوده اند و خود نيز روزگاری بر اساس توصيهء اطرافيان اش سوگند پادشاهی خورده است، مردی ارزشمند است و اين ارزش تا حدی است که او را تبديل به يک «سرمايهء ملی» می کند. او شناخته ترين ايرانی معاصر است، در عقايدی که مستمراً در مورد حکومت و سياست بيان می کند فردی سکولار دموکرات محسوب می شود>>>

PAHLAVI

دروغگویان قدیمی و دروغهای تازه

شاهزاده رضا پهلوی میتواند رلی مانند مهاتما گاندی یا نلسون ماندلا در مسیر مبارزه آزادیخواهانه مردم ایران داشته باشد

07-Jul-2012 (76 comments)
امروز بار دیگر تاریخ تکرار میشود. شاهزاده رضا پهلوی که جوانی و بیشتر عمر خود را مانند ملیونها ایرانی دیگر در تبعید گذرانده، در حالیکه پرچم مبارزه ملی برای یک دگرگونی بنیادی در ایران را بدوش گرفته و همصدا با ایرانیان دیگر ندای آزادیخواهی و دموکراسی طلبی سر میدهد، بگونه ای ناجوانمردانه مورد حمله کسانی قرار میگیرد که آزادیخواهی و دموکراسی طلبی را ملک طلق و میراث خود میدانند >>>

VIEW

Mojahedin's Moment

MEK has shown capacity to rectify US policy on Iran

03-Jul-2012 (23 comments)
The annual congress of the Iranian resistance in Paris on June 23 was a spectacular event and described as a turning point by policy makers and Iranian affairs pundits. It confirmed several points. The unprecedented, massive turnout of 100,000-plus participants made it abundantly clear that the opposition the People's Mujahedin of Iran – also known as MEK, and the political coalition of National Council of Resistance of Iran (NCRI) led by Maryam Rajavi, enjoys widespread support among the Iranian Diaspora>>>

MONEY

People Projects

A few examples how CrowdFunding can help Iranian-Americans

03-Jul-2012 (one comment)
CrowdFunding is a relatively new phenomena dating back to 1997 when a group or young people created a site for PeerToPeer lending. Friends would use a site to provide small loans to friends; for travel, emergency medical expenses etc. Other sites were used to gather funds to pay for rock bands to tour or record albums without help from record companies. Later, a few sites, again launched by young entrepreneurs, started CrowdFunding as an investment tool >>>

NUDITY

مادر بزرگ های گلشیفته فراهانی

نسل‌های بعدی امکان ابراز وجودِ کمابیش آزاد‌تر امیال خود را مدیون شیطنت‌های فراهانی خواهند بود

03-Jul-2012
فیلیپ راث یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان معاصرامریکا، ۱۰ سال پیش رمان کوتاهی نوشته است که از بسیاری جهات می‌تواند بخشی از کشمکش‌های رفتاری ایران معاصردر باره عریان شدن گلشیفته فراهانی را پاسخگو باشد. رمان «جانور رو به احتضار»۱ ، در ظاهر، روایت ماجرایِ عشق یک استاد ۶۲ ساله ادبیات در یکی از دانشگاه‌های امریکا به دانشجوی ۲۴ ساله زیبا به نام کونسئلا است>>>