HOMOSEXUALS

Let us all be together

Statement by Homosexual Students at Iran’s Universities

24-Dec-2009 (9 comments)
At a time when two human rights organizations in Iran --which consist of students-- have been courageous and forthright in taking up the rights of minorities and especially sexual minorities who have been excluded from civil rights protection, the representatives of the Green Movement who are devising the outlines of the new constitution, avoid mentioning the rights of minorities. If we do not pay attention, the first opportunity for correcting the defects of the constitution will lead not to reform but to a future imprisoned by prejudice and exclusion>>>

INSPIRATION

مرگی حرکت آفرین

منتظری می‌رود تا با شعله‌ای که در دل میلیون‌ها ایرانی بر افروخته درد سر بزرگتری برای حاکمان جمهوری اسلامی ایجاد کند

24-Dec-2009 (2 comments)
درگذشت ناگهانی آیت الله منتظری صحنه شطرنج سیاست ایران را دستخوش تلاطم جدیدی کرد. جنبش سبز که بزرگترین چالش سیاسی در برابر جمهوری اسلامی ایران را در طول حیات سی ساله آن ایجاد کرده با از دست دادن «پدر معنوی» خود گویی حیات تازه‌ای یافته است. اجتماع عظیم هواداران این جنبش در قم و شعارهای کوبنده آنان که مراسم رسمی تشییع جنازه را تحت الشعاع قرار می‌داد یک‌ بار دیگر به حاکمیت نشان داد که با حرکتی رو به رشد و خاموش ناشدنی روبرو است>>>

REDEMPTION

در کنار مردم

منتظری،روحانی که در برابر خمینی ایستاد

24-Dec-2009 (2 comments)
آیت الله منتظری اگرچه خود از بنیانگذاران ولایت فقیه در ایران پس از انقلاب بود اما در راه جدا کرده ی خود از خمینی بود که دریافت این سیستم کارایی ندارد و گرچه هرگز با صراحت از رد اصل ولایت فقیه که زمانی از حامیان جدی آن بود سخنی به میان نیاورد اما با موضع گیری ها و سخنرانی ها و نیز نامه ی تاریخی خود پیش از فاجعه ی ملی تابستان 67 نشان داد که جای او نه در کنار ولایت فقیه که در کنار مردم است>>>

FOOD

The important jewel

One can only hope that Mumbai's historic Parsi restaurant will live on

24-Dec-2009 (3 comments)
My visits to Mumbai, nay India, tend to be centred on visits to Britannia restaurant. (If my plane from Goa arrives later than 2pm, it means waiting until 12 o’clock the next day to eat. It’s well worth not eating for three days in advance in order to stock up like a camel at Britannia.) In fact, those who come to India for spiritual experiences surviving on a plate of dal, prayers, and sweeping an ashram at the crack of dawn baffle me – the closest I have come to a spiritual experience in this great country is the explosion that occurs halfway through a plate of sali boti – diced lamb>>>

STORY

The Conversation

Sometimes at night I felt like Tehran and San Francisco would speak to each other

24-Dec-2009
The dream was a moment, as best as I can remember. It was at Pike Place Market in Seattle. It was late in the evening, around closing time. The cobblestone streets were wet but it had stopped raining, and the day's crowd had thinned out to the market workers and a few last shoppers. The lights of the shops and stalls lit up the night, and I was saying my goodbyes after work, with a little bag of groceries in my hand. In the dream I was vaguely Italian, in the way that Iranians find themselves vaguely Italian when they try to find themselves in American stories>>>

NEXT

Less than Grand

Filling Montazeri's shoes

22-Dec-2009 (7 comments)
The death of Grand Ayatollah Hosein Ali Montazeri was good news for Iran's supreme leader, Seyyed Ali Khamenei. With his passing, one of his biggest religious opponents is now out of the way. Khamenei's animosity towards Montazeri ran deep – in fact it was personal. Montazeri had dared question his religious credentials. What really angered Iran's supreme leader is the fact that Montazeri had a valid point. Khamenei is not a real ayatollah>>>

IMAM

تاج گذاری شیطان

نه خامنه ای خمینی ست و نه این دوران آن دوران

22-Dec-2009 (7 comments)
روز پس از تشیع جنازه آیت الله منتظری، برخی از روزنامه های دولتی به اشاره معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد از لقب «امام خامنه ای» برای رهبر جمهوری اسلامی استفاده کردند. لقب امام دادن به رهبری که در اوج بدنامی و نفرت در نزد افکار عمومی قرار دارد بار دیگر نشانه ای است از نعل وارونه ای که دستگاه تبلیغاتی و اتاق های فکر دولت احمدی نژاد بر سم یابوی خود زده اند... اگر عنوان امام برای خمینی سبب شد تا با قداست روحانی ش دستور هر جنایت، توطئه و دسیسه ای را بدهد، این عنوان کمکی به خامنه ای نخواهد کرد >>>

MONTAZERI

عذرخواهی نسل شرمنده ما

نه هر انسانی را توان آن است که از حق بگوید و با حق زندگی کند و به راه حق برود و همان کند که می گوید

22-Dec-2009 (3 comments)
بسیاری از نسل بچه های جنگ به مرجع دلیر و نازک بین و صافی دل و تیزهوش و نکته سنج و عدالت خواه و مردم دوست و حق نگر تازه درگذشته، حضرت آیت الله العظمی منتظری، عذرخواهی ها بدهکارند. من از همان نسلم. سال غم انگیز 67 بود و خاتمه جنگ و بازگشت ما به شهرها و ماجرای جگرسوز اعدام های گروهی زندانیان سیاسی در زندان ها و مکاتبات رمزگونه نفر دوم انقلاب با رهبری آن. نامه ها را که دست به دست می گشت می خواندیم و می کوشیدیم حقیقت را از میان سطرهای آن ها دریابیم>>>

BOOK

Mushroom in the Sand

Excerpt from new novel

22-Dec-2009
Lying on his side with his left arm over a large pillow, Ross stared at the amber glow of the alarm clock as the digits declared 2:47 am. It had been a sleepless night. At times, he felt angry at the clock for not moving faster. Maybe it’s stuck. The thought had occurred to him more than once. Then, as if the device could sense his desperation, it would dole out another minute, causing him to rejoice. But his relief would be short-lived, as the agony of waiting would quickly return. The appointed hour was inching closer>>>

POETRY

وحدت
22-Dec-2009 (6 comments)
هم باده و هم ز باده مستم
خود می‌‌منم... ار چه می‌‌ پرستم

هم میوه تاک باغ عشقم
هم حارث تاک و داربستم
>>>

POETRY

Setting up the board
22-Dec-2009
"Dear shadow, you have keen eyes.
You looked while I ran,
tell me what you've seen."

"I've seen our path cut through
a crowd's agitation. One by one,
they want to say what they mean.
>>>

LEADER

مسئلهٌ رهبری

باید خوب حواس را جمع كرد چون در انقلاب قبلی درست از بابت انتخاب رهبر بود كه كلاه به سر مردم رفت

20-Dec-2009 (4 comments)
جنبش مردمی ایران كه دارد روز به روز به انقلاب شبیه تر میشود و بر امید همهٌ آزادیخواهان میافزاید تداومی پیدا كرده كه نشان میدهد با تشر حكومت اسلامی متوقف نخواهد شد و اگر بتواند تحولی را كه لازم است پیدا كند، در تغییر نظام سیاسی مملكت توفیق حاصل خواهد نمود. در این میان چنان كه منطقی است، صحبت از رهبری هم به میان آمده است. میبینیم بسیاری هم میگویند و بحق هم میگویند كه به وجود رهبر نیاز هست و البته نامهایی هم مطرح شده كه میشناسیم و متأسفانه به هیچكدامشان هم اطمینان نداریم>>>

OUTLOOK

اصلاح، نه انقلاب

فراز هائی در جامعه شناسی انقلاب های اجتماعی و آیندۀ بحران ایران

20-Dec-2009 (4 comments)
در این مجال به شرایط تکوین دو عامل مهم دگرگونی اجتماعی یعنی انقلاب و اصلاح خواهم پرداخت و به ترجیح دانشی و ارزشی اصلاح بر انقلاب انگشت خواهم نهاد. اصولاً در تاریخ بشر اصلاح قاعده و انقلاب استثناست. بعلاوه، موفقیت انقلاب ها در نیل به آرمانهایشان نیز در مجموع کمتر از اصلاحات بوده است. البته چنانکه خواهیم دید هنگامی که اصلاح با بن بست مواجه شود شرایط برای انقلاب فراهم می گردد و آن علامت "کاما" در تیتر این مقاله یک کلمه به جلو خواهد جهید. به قول تروتسکی، انقلاب وقتی صورت می گیرد که هیچ راه دیگری برای مردم باقی نمانده باشد>>>

LIFE

Forever in our hearts

With Aydin Salek's death tragedy hits home

20-Dec-2009 (3 comments)
Last Sunday evening I heard the sad and heartbreaking news about Aydin Salek. Aydin died in the earlier hours of Sunday December 13th, one day short of his 18th birthday. I met Aydin few years ago in one of the community meetings for addressing human rights violations in Iran. Aydin and his mother were introduced as a family that came recently to Southern California. Aydin’s mother an architect by training, working on her PHD and His father, a dentist reunited with them only 4 months ago after finally obtaining exit permit to leave Iran>>>

STORY

عروسی مارسیا

مارسیا با بادبادک های رنگی اش از راه می رسد

20-Dec-2009 (4 comments)
گاهی اوقات پروانه های نشسته به روی نوک انگشتانم را به سمت پایین دست رودخانه ام پرت می کنم تا شاید دست از سرم بردارند. کمی خیس بشوند تا طعم ماهی شدن را بچشند. تکه پرهای یاس سفیدم را بو می کشم تا بوی تنهایی را که در جان و دلم نشسته را از دلم دور کنم. فانوس های پر نور را از سقف آویزان می کنم تا بی هیچ ترس و واهمه ای سایه هایی که به خانه ام هجوم آورده اند را از در خانه ام به بیرون بیاندازم. >>>