Author

All Posts

Open,

خواست

بهار بیداری رنگهاست تابستان رنگها را برابر کرد و پاییز آنها را آمیخت. شاخه ها دعاوار بسوی آسمان می جنبند با نسیم آرام آنها آوازی... Comment
Open,

پیوند ساقه ها

ساقه های سرد و خشک وعده های نمدار می خواهند گمگشته های عاشق فراتر از دربهای قفس سفرهای طولانی را جویایند. در سبزوار خاطره ها... Comment
Open,

رويای پرواز

رويای پرواز ــــــــــــــــ امسال آفتاب می جنگد تا نورش را از ميان ابرها بگذراند باران همه چيز را شسته است و زمزمه آهنگی از ميان... Comment
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!
>