Author

All Posts

Open,

ترس

نظام‌های دیکتاتوری و به‌ویژه استبداد دینی به جای امید بر ترس بنا شده‌اند. مردم تنها بر اساس ترس است که آزادی‌های خود را واگذار می‌کنند... Comment
More posts
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!
>