dinairani
21-Jan-2012 (6 comments)
دیدم که بسیاری از مشتاقان برنامه پارازیت به نشان اعتراض زیر برنامه تکراری مصاحبه آقای گرگین آمدند و تا توانستند به کامبیز و سامان اعتراض کردند >>>
dinairani
19-Jun-2011 (one comment)
باید صبور باشیم و واقعیت موجود در جامعه را بپذریم تا اینکه به آن بلوغ اجتماعی برسیم>>>
dinairani
04-Apr-2011 (22 comments)
هیچوقت نشد در کنار تمام این سوال‌ها که همگی‌ هم بجا و درست است، از خودمان بپرسیم چرا ما نکردیم؟>>>
dinairani
19-Mar-2011 (2 comments)
بسیار زیبا...و گویا!... خنده بر لب می‌گذرد..نور امید و شادی را دل‌ می‌اندازد و روح را صفا میدهد>>>
dinairani
13-Feb-2011
خوشحالم که موج خوابیده سبز دوباره به خورش آماده!>>>
dinairani
01-Feb-2011 (one comment)
بیش از صد سال است که زور دیکتاتور‌ها بر جرات و همّت ایرانی‌ چربیده است…>>>
dinairani
06-Jan-2011
دستان قوی و امروز لرزان تو را میفشاریم و توی را به سلسله کوهای البرز میسپاریم تا تو را استقامت و توانایی بخشد....>>>
dinairani
05-Nov-2010
دلم برای همه بچه‌های ایران گرفته....
آنها که اونور میله‌ها توی زندون اند... >>>
dinairani
15-Oct-2010 (one comment)
آیا مصاحبه امروز محسن نامجو با پارازیت را دیدید؟ به نظر من مغشوش و سر در گم آمد>>>
dinairani
07-Oct-2010 (one comment)
اولین بار که به کریم افتخار کردیم روزی بود که به المان رفت تا برای ارمینیا بیلفلد بازی کنه اونروزها کریم و علی راه رو برای خیلی ها باز کردند >>>
dinairani
23-Mar-2010 (one comment)

دید وبازدید نوروزی درکاخ شهرداری سن فرانسیسکو بهمراه نمایش آثار هنرمندان سبز ایرانی،  جمعه ۲۶ مارس  از ساعت ۵:۳۰-۸:۳۰

>>>
dinairani
04-Sep-2009
با یک سبد عشق برای امیر، سهراب، ندا، ترانه و به خصوص آنها که هنوز نامشان را نمیدا نیم!>>>
dinairani
13-Aug-2009 (2 comments)
چند هفته پیش درست بعد بعد از برگشت از مراسم اتحاد برای ایران در سن فرانسیسکو آمدم و مقاله ای‌ نوشتم که من می‌خواهم بروم و با همسایه آمریکایی‌ خود صحبت کنم، شما چطور؟ >>>
dinairani
11-Aug-2009 (6 comments)
هر چه جلو تر میرویم، بیشتر میفهمم که چرا این رژیم هنوز مانده؟ >>>
dinairani
03-Aug-2009
ایرانی‌ دمت گرم…دولتی که جرات ندارد مراسم تنفیذ و سخنان گهربار رهبر از این صدا و سیما پخش کند؟ >>>