OBLITERATION

برنامه ی  یکسان

هیلاری٬ اوباما و نابودسازی ایران

26-May-2008 (4 comments)
ویدیو با این جمله هیلاری کلینتون آغاز می شود که «ایرانیان باید بدانند که اگر من رییس جمهور شوم به ایران حمله می کنم.» چه جمله ترسناکی که واقعا خون را به چهره همه ما ایرانی ها می دواند. ولی به عنوان یک شهروند مطلع باید بتوانیم بعد از این که خشم خود رو فرو خوردیم درباره این موضوع با دید کنجکاوانه تری قضاوت کنیم. مثلا این که باعث تعجب است که کسی که تا به حال بر دیپلماسی با ایران تاکید داشت به این صراحت می گوید که حتما به ایران حمله خواهد کرد. و چقدر بیشتر مایه تعجب که گروه های ضد جنگ درباره این کاری نکردند و بلافاصله هیچ عکس العملی نشان ندادند و از آن عجیب تر این که سوالی که توسط مجری برنامه پرسیده شده از این ویدیو کاملا حذف شده است. چرا>>>

FILM FEST

Suspended in New York

Suspended in New York

Photo essay: Director Bahar Behbahani at Tribeca Film Festival

by Sam Nosratian
23-May-2008 (3 comments)

>>>

LEBANON

Walking around Beirut

Walking around Beirut

photo essay: In spite of the recent bloodshed, the Lebanese people are restoring their lives

by Hossein Shahidi
21-May-2008 (2 comments)

>>>

CANDIDATE

People want change

People want change

Photo essay: At an Obama campaign rally in Greenville, North Carolina

by Shirin Vazin
21-May-2008 (5 comments)

>>>

NAME

خواهر مرجان

دیروز سر کار توی فکر بودم که ناگهان کسی از کنارم گذشت و صدایم زد: خواهر مرجان!

20-May-2008 (one comment)
فرانسویان سخت شان است که نام مرا تلفظ کنند. "ه" را به کل حذف می کنند و نامم تبدیل می شود به "مایستی" طوری که گاهی دیگر با شنیدنش خودم را دیگر به جا نمی آورم. با لئا کمی تمرین تلفظ کردیم ولی می دانم یادش خواهد رفت. آدمها با شما آشنا می شوند با روحتان نزدیک می شوند و بعد،... دفعه ی بعد حتا اسمتان را هم یادشان نیست. این سالها خیلی ها مرا "خواهر مرجان" خطاب کرده اند ولی در سالهای اول سکونتم در فرانسه هرگز کسی مرا "خواهر مهتاب" صدا نزد. سالهای جنگ بود و جو ضد ایرانی خیلی قوی و رایج بود. بیخود نیست که مرجان ساتراپی وقتی داستان همان سالها را می نویسد در دوره ای از ایرانی بودن خود خجلت زده است و یک بار به ناچار خود را فرانسوی جا می زند و خود را "ماری ژان" معرفی می کند. >>>

ACCEPTANCE

 از بی قانونی به قانون مندی

پیشرفتی در احقاق حقوق شهروندی بهاییان

19-May-2008 (12 comments)
گرچه شاید خنده دار به نظر برسد اما از نگاه من دستگیری چند تن از سران بهاییت گام مثبتی در راستای احقاق حقوق شهروندی بهاییان است. فهم این نکته تنها در صورتی امکان پذیر است که در نظر داشته باشیم بنابر قانون اساسی ایران بهاییت در زمره اقلیت های مذهبی رسمی قرار ندارد. بر همین اساس بهاییان از حقوق مذهبی قانونی اقلیت های مذهبی نظیر حق تشکیلات اجتماعات مذهبی محرومند. با این حال همان قانون اساسی بهاییان را از حقوق شهروندی بهره مند می سازد. در نتیجه قانون اساسی به بهاییان حق داشتن تشکلات مذهبی را نمی دهد اما در عین حال به آنان حق می دهد تا از حقوق شهروندی چون تحصیل، اشتغال و امنیت برخوردار باشند. >>>

GIVING

Reaching out to the neglected

Reaching out to the neglected

Photo essay: Children of Persia event for street and working children in Iran

by Negar Assari-Samimi
18-May-2008

>>>

ZZZZ

Sleepless in Tehran

Sleepless in Tehran

Photo essay: Islamic Unity Conference

by Party Girl
16-May-2008 (23 comments)

>>>

POLITICS

Rooting for Ross

Rooting for Ross

Photo essay: Supporters back Ross Mirkarimi's re-election bid in San Francisco

by Nazy Kaviani
16-May-2008 (16 comments)

>>>

HYPERNOVA

Iran's Rock Prodigies

Interview with Guitarist Raam

15-May-2008 (6 comments)
WASHINGTON, DC - Emerging on the global music scene not long ago, Hypernova proves to be a legend in the making, already. Rocking out sold-out venues in major cities across the world, these Iranian rock-prodigies, Raam (Vox/Guitar), Kodi (Lead), Kami (Drums), Jam (Bass), are a part of all that’s prideful and consuming about being Iranian. Jamming away in unison passionately, Hypernova creates a magical sort of synergy between themselves and their fans>>>

YARSHATER

Monumental work

Monumental work

Photo essay: Celebrating Encyclopedia Iranica's 35th birthday

by Kayvan Izadmehr
06-May-2008 (4 comments)

>>>

EDUCATION

A plus

Iranian Scholarship Foundation gala brought in over half a million dollars

02-May-2008 (21 comments)
Actor-Comedian Maz Jobarani finagled his complicated schedule so he could accept Iranian Scholarship Foundation’s invitation to speak at their fundraising gala. An alternate choice for the event had been graphic novelist Marjane Satrapi. But Jobrani was more stubbornly persuasive in beating back his schedulers. A stellar cluster of young Iranian scholars needed his support, and no other engagement seemed more important. Jobrani immediately challenged his audience with a hilariously multi-layered routine about how his mother wanted him to be a lawyer--when he really wanted to be an actor. >>>

CAMPAIGN

Hillary's Bill

Hillary's Bill

Photo essay: Former president campaigning for his wife

by Shirin Vazin
02-May-2008 (5 comments)

>>>

GRATITUDE

What a night!

What a night!

Photo essay: iranian.com benefit dinner/concert

by kfravon
21-Apr-2008 (30 comments)

>>>

DOCUMENTS

Theory of survival

Theory of survival

Archiving political documents and publications from critical years before and after 1979

11-Apr-2008 (22 comments)

>>>