TypePostAuthorRepliesLast updated
Articleچشم انداز مذاکرات ایران و امریکا (بخش دوم) Reza_Fani_Yazdi33 weeks 4 days ago
Articleچشم انداز مذاکرات ایران و امریکا Reza_Fani_Yazdi04 weeks 4 days ago
Articleآلترناتیوسازی یا انهدام اپوزیسیون Reza_Fani_Yazdi46 weeks 6 days ago
Blog entryپیرامون همکاری نیروهای اپوزیسیون دمکرات ایرانی Reza_Fani_Yazdi27 weeks 5 days ago
Blog entryباز گشایی بخشی از تاریخ مشروطیت ایران Reza_Fani_Yazdi110 weeks 6 days ago
Articleواقعیت و پیامدهای جنگ هسته‌ای Reza_Fani_Yazdi211 weeks 3 days ago
Blog entry دمکراسی برای همه ایران یا تکه پاره شدن کشور ؟ Reza_Fani_Yazdi011 weeks 4 days ago
Blog entryدر تابستان ۱۳۶۷ چه گذشت Reza_Fani_Yazdi013 weeks 5 days ago
Blog entryجنگ مذهب علیه مذهب Reza_Fani_Yazdi614 weeks 2 days ago
Blog entryخطر جنگ واقعا جدی شده است Reza_Fani_Yazdi515 weeks 1 day ago
Blog entryدر توضیح امضاء بیانیه برای آزادی گروگان های ایرانی در سوریه Reza_Fani_Yazdi017 weeks 5 days ago
Blog entryتاثیر اندیشه باب در شکل گیری فکر مشروطیت Reza_Fani_Yazdi122 weeks 19 hours ago
Blog entryوحدت میان اتحاد جمهوریخواهان و اتحاد برای پیشبرد دمکراسی Reza_Fani_Yazdi024 weeks 18 hours ago
Blog entryآیا امکان مبارزه مسالمت آمیز در درون نظام اسلامی وجود دارد Reza_Fani_Yazdi725 weeks 10 hours ago
Blog entryطرفداران سلطنت در واقع اینگونه فکر می کنند Reza_Fani_Yazdi1225 weeks 6 days ago
Blog entryداستان انتخابات آزاد چیست Reza_Fani_Yazdi128 weeks 1 day ago
Blog entryمردم سوریه قربانی جنگی کثیف شده اند Reza_Fani_Yazdi128 weeks 4 days ago
Blog entryچرا غرب و اسرائیل در امر مذاکرات هسته ای سنگ اندازی می کنند Reza_Fani_Yazdi132 weeks 1 day ago
Blog entryهنوز آقای خاتمی محبوب ترین شخصیت سیاسی ایران است Reza_Fani_Yazdi233 weeks 18 hours ago
Blog entryچرا از مراجعه به احزاب و سازمان های سیاسی وحشت دارند Reza_Fani_Yazdi033 weeks 6 days ago
Blog entryنا فرمانی مدنی جامعه بهائی ایران بر علیه حکومت اسلامی Reza_Fani_Yazdi434 weeks 4 days ago
Blog entryآیا تحریم ها موجب عقب نشینی رهبری نظام از مواضع گذشته آنهاست Reza_Fani_Yazdi336 weeks 2 hours ago
Blog entryکنفرانس واشینگتن را چه کسانی و با چه انگیزه ای بر گذار کردند Reza_Fani_Yazdi136 weeks 4 days ago
Blog entryچرا ثابتی را به صحنه آورده اند و چرا شهریار آهی میدان دار شده است Reza_Fani_Yazdi1643 weeks 2 hours ago
Blog entryمشکل دمکراسی و حقوق بشر در ایران به ادامه و یا توقف پروژه هسته ای هیچ ربطی ندارد Reza_Fani_Yazdi544 weeks 17 hours ago
RECENT CONTRIBUTIONS
TitleTypeDatesort icon
چشم انداز مذاکرات ایران و امریکا (بخش دوم)articleNov 27, 2012
چشم انداز مذاکرات ایران و امریکاarticleNov 21, 2012
آلترناتیوسازی یا انهدام اپوزیسیونarticleNov 04, 2012
پیرامون همکاری نیروهای اپوزیسیون دمکرات ایرانیblogOct 28, 2012
باز گشایی بخشی از تاریخ مشروطیت ایرانblogOct 08, 2012
واقعیت و پیامدهای جنگ هسته‌ایarticleOct 04, 2012
دمکراسی برای همه ایران یا تکه پاره شدن کشور ؟blogSep 27, 2012
در تابستان ۱۳۶۷ چه گذشت blogSep 18, 2012
جنگ مذهب علیه مذهب blogSep 14, 2012
خطر جنگ واقعا جدی شده است blogSep 08, 2012
در توضیح امضاء بیانیه برای آزادی گروگان های ایرانی در سوریه blogAug 21, 2012
تاثیر اندیشه باب در شکل گیری فکر مشروطیت blogJul 18, 2012
وحدت میان اتحاد جمهوریخواهان و اتحاد برای پیشبرد دمکراسیblogJul 08, 2012
آیا امکان مبارزه مسالمت آمیز در درون نظام اسلامی وجود داردblogJul 01, 2012
طرفداران سلطنت در واقع اینگونه فکر می کنندblogJun 24, 2012
داستان انتخابات آزاد چیست blogJun 09, 2012
مردم سوریه قربانی جنگی کثیف شده اندblogJun 06, 2012
چرا غرب و اسرائیل در امر مذاکرات هسته ای سنگ اندازی می کنند blogMay 12, 2012
هنوز آقای خاتمی محبوب ترین شخصیت سیاسی ایران استblogMay 05, 2012
چرا از مراجعه به احزاب و سازمان های سیاسی وحشت دارند blogApr 30, 2012
نا فرمانی مدنی جامعه بهائی ایران بر علیه حکومت اسلامی blogApr 24, 2012
آیا تحریم ها موجب عقب نشینی رهبری نظام از مواضع گذشته آنهاستblogApr 14, 2012
کنفرانس واشینگتن را چه کسانی و با چه انگیزه ای بر گذار کردندblogApr 10, 2012
چرا ثابتی را به صحنه آورده اند و چرا شهریار آهی میدان دار شده است blogFeb 25, 2012
مشکل دمکراسی و حقوق بشر در ایران به ادامه و یا توقف پروژه هسته ای هیچ ربطی نداردblogFeb 18, 2012
خشونت یا مبارزه مسالمت آمیز مدنی؟articleFeb 15, 2012
پروژه هسته ای ایران و پیامدهای سیاسی آنblogFeb 13, 2012
آخرین تلاش ها در ایالات متحده برای جلوگیری از جنگ blogFeb 11, 2012
آیا دین محصول فکر بشر استblogFeb 09, 2012
باور به شکست ناپذیری حکومت دینیarticleDec 19, 2011
بحران هسته ای، خطر جنگ و پی آمدها بر جنبش دمکراسی خواهیblogDec 03, 2011
What will happen?articleDec 02, 2011
خانه متروکه پدری blogDec 01, 2011
سوال اصلی این است که چرا عربستان blogOct 20, 2011
اعدام نقض آشکار حقوق بشر استblogOct 17, 2011
راه دشوار بیان حقیقت blogDec 30, 2010
راه دشوار بیان حقیقت - قسمت دومblogDec 21, 2010
راه دشوار بیان حقیقتblogDec 20, 2010
سازماندهی و رهبری و آینده جنبش سبزblogMar 09, 2010
ما جاسوس نیستیمblogFeb 04, 2010
اتهام جاسوسی به جامعه بهائیتblogJan 12, 2010
عزل و نصب مراجع دینیblogJan 11, 2010
در راه ایجاد کمیته های کشف حقیقتblogOct 12, 2009
ابطحی قربانی پروژه های تواب سازیblogAug 17, 2009
راه حلی آبرومندانه برای گذار از بحران کنونیblogJul 27, 2009
بهائی ها پیشمرگ ناراضیان سیاسیblogJul 13, 2009
New York Hunger Strike in Support of the Iranian People blogJul 12, 2009